Online Ontslag en de ontslaggronden in de praktijk

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Online
noab_pictogram_data-01.jpg
De cursus bestaat uit 2
Sessie 1 : 6 december 2021
Sessie 2: 9 december 2021
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14.00 - 16.00 uur
(beide sessies)
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 105,00 excl. btw
Niet-leden: € 131,25 excl. btw
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Wouter Dieks is een ervaren advocaat op het gebied van arbeidsrecht en ambtenarenrecht.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 4
RB: 4 niet-fiscaal
NIRPA: 60 kennis

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Welke mogelijkheden heeft een werkgever om een werknemer te ontslaan,
wat zijn de ontslaggronden en welke ontslagroute moet een werkgever
volgen? Kan een werkgever een werknemer altijd houden aan diens
opzegging? Wat zijn de gevolgen van een gegeven ontslag? Is de werkgever
bij ontslag (altijd) een vergoeding verschuldigd? Wat zijn de gevolgen voor
een werkgever als een ontslag op staande voet geen stand houdt? Op al
deze vragen zal tijdens deze cursus een antwoord worden gegeven.

Het Nederlandse ontslagrecht is niet eenvoudig en de werknemer wordt in
Nederland vergaand beschermd. Het is voor een (adviseur van een) werkgever
van belang op hoofdlijnen te weten hoe het ontslagrecht in elkaar zit, zodat in
voorkomend geval de juiste keuzes kunnen worden gemaakt en op de juiste
wijze voorgesorteerd kan worden op een beëindiging van de arbeids-
vereenkomst.

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn de mogelijke gronden
voor ontslag limitatief opgenomen in de wet en is er per ontslaggrond een
bepaalde route voorgeschreven. Als een werkgever een werknemer wil
ontstaan, moet er sprake zijn van een voldragen ontslaggrond (bijvoorbeeld
disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding) en dient de juiste
ontslagroute te worden gevolgd. Indien de werknemer zich neerlegt bij het
ontslag, behoort een beëindigingsovereenkomst tot de mogelijkheden. Bij
een beëindiging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever is de
werkgever veelal een vergoeding aan de werknemer verschuldigd, de
zogenoemde transitievergoeding. Indien de werkgever ernstig verwijtbaar
handelt kan de werkgever ook nog een billijke vergoeding aan de werknemer verschuldigd zijn. Met name bij een eventueel ontslag op staande voet dient de
werkgever alert te zijn, nu de gevolgen van een onterecht gegeven ontslag op
staande voet verstrekkend kunnen zijn. In deze cursus zullen de ins en outs van het ontslagrecht aan bod komen. Daarbij zal belangrijke en recente jurisprudentie uiteraard worden besproken.

Onderwerpen

  • einde van rechtswege
  • einde met wederzijds goedvinden
  • opzegging door de werkgever en de werknemer
  • ontbinding van de arbeidsovereenkomst
  • ontslag op staande voet
  • ontslaggronden en opzegverboden
  • transitievergoeding en andere mogelijke vergoedingen bij ontslag

Zorg dat je goed voorbereid bent
Lees voordat je een online cursus gaat volgen deze korte handleiding aandachtig door zodat je goed voorbereid de cursus kunt volgen.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug

Let op deze cursus bestaat uit 2 sessies. Je schrijft je in op bovenstaande startdatum.


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.