Online Lenen van de bv – lenen aan de bv

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Online
noab_pictogram_data-01.jpg
De cursus bestaat uit 2 sessies:
Sessie 1: 22 november 2021
Sessie 2: 23 november 2021
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 15:30 uur
(beide sessies)
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 79,00 excl. btw
Niet-leden: € 98,75 excl. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Onno de Groot is vennoot bij Marree & Van Uunen Belastingadviseurs en geeft les bij diverse opleiders.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 3
RB: 3 fiscaal

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Het komt regelmatig voor dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) geld
leent bij de bv en tegenwoordig kan dat tegen zeer gunstige condities. Ook
komt het voor dat de dga juist geld uitleent aan de bv of als kapitaal aan de
bv verstrekt, in verband met de box 3 heffing. Er moet wel zakelijk
gehandeld worden, maar waar liggen de grenzen?

Als het wetsvoorstel excessief lenen wordt aangenomen, dan zal het lenen van
de bv per 2023 aan banden worden gelegd. Vanuit de praktijk is er veel kritiek op
deze plannen, hoe kun je hierop anticiperen? Lenen bij de bv voor de eigen
woning mag wel onbeperkt, maar is dat nog steeds interessant?

Je krijgt een overzicht van de belangrijkste wetgeving, jurisprudentie en beleid op
het gebied van de fiscale regels inzake het lenen van de bv en lenen aan de bv.
De zienswijze van de Belastingdienst op het lenen van de bv staat hierin centraal.

Onderwerpen

De volgende onderwerpen zullen zoveel mogelijk aan de hand van
praktijkvoorbeelden aan de orde komen:

 • wanneer is sprake van een lening, een rekening-courant, een kapitaalstorting
  of juist een verkapte dividenduitkering?
 • hoe maak je een zakelijke overeenkomst? Wat is bijvoorbeeld een zakelijke
  rente?
 • welke opslagen moet je hanteren voor looptijd, rentevaste periode en risico?
  Hoe moet je dit onderbouwen en documenteren?
 • welke argumenten van de inspecteur zijn redelijk en welke zijn onredelijk? Hoe kun je goed reageren op onredelijke argumenten?
 • welke valkuilen zijn er bij lenen van en lenen aan de bv? Mag de bv bijvoorbeeld de rente wel aftrekken?
 • wat is de invloed van het wetsvoorstel excessief lenen op het lenen van en aan de bv?
Zorg dat je goed voorbereid bent
Lees voordat je een online cursus gaat volgen deze korte handleiding aandachtig door zodat je goed voorbereid de cursus kunt volgen.
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug

Let op deze cursus bestaat uit 2 sessies. Je schrijft je in op bovenstaande startdatum.


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.