Online Leergang Financieringsdeskundige

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Online
noab_pictogram_data-01.jpg
17 maart 2021
24 maart 2021
31 maart 2021
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:30 - 17.30 uur (alle dagen)
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 250,00 excl. btw

noab_pictogram_docent-01.jpg  

Jan Wietsma AA is partner bij MKB-kredietcoach en heeft ruime ervaring in het begeleiden van ondernemers bij financieringsaanvragen. Daarnaast support hij accountants en NOAB-adviseurs die te maken hebben met financieringsvraagstukken bij hun klanten.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 8
RB: 9 niet-fiscaal

sticker_exclusief_noab.jpgJe kan je voor deze cursus alleen inschrijven als je de cursus Financieringsadvies in 2018, 2019 of 2020 hebt gevolgd.

Het begeleiden van ondernemers bij een financierings-aanvraag vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. 
Om die reden wordt er in januari 2021 een register Erkend Financieringsadvies MKB gestart. Voor ondernemers en financiers geeft dit duidelijkheid over de kwaliteit van de ingediende aanvraag. Hierdoor kan er sneller beslist
worden op een aanvraag. Voor NOAB-leden die de training Financierings-
advies in 2018, 2019 of 2020 hebben gevolgd biedt NOAB de mogelijkheid
aan om via de versnelde opleiding Financieringsdeskundige te kwalificeren
voor het examen en inschrijving in het register.

Tijdens de driedaagse training wordt voortgebouwd op de kennis die is opgedaan
tijdens de training Financieringsadvies. Onderwerpen die aan de orde komen
betreffen onder andere het gedrag van de ondernemer en de wijze waarop dit van invloed is op het verstrekken van een financieringsaanvraag en het monitoren van
de ondernemer nadat een financiering is verstrekt. Op de tweede dag leer je als deelnemer te kijken door de ogen van een kredietbeoordelaar. Waar let deze
persoon op, aan welke regels is deze gehouden en hoe kun je een beoordeling
van een aanvraag positief beoordelen. De laatste dag leer je hoe je als deelnemer
het financieringsproces in je eigen organisatie vorm moet geven, daarnaast leer je
oe je scenario’s uitwerkt en aan welke vaktechnische eisen je je moet houden als financieringsadviseur.

Rond je de opleiding financieringsdeskundige succesvol af, dan ben je in staat om:

 • financieringsaanvragen op te stellen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de financier
 • te beoordelen bij welke financier de aanvraag kans van slagen heeft
 • in te schatten in hoeverre een ondernemingsplan reëel is
 • mogelijkheden te benutten voor het realiseren van betere voorwaarden voor bestaande financieringen

Onderwerpen

 • welke gedragselementen spelen een rol bij het organiseren van een financiering?
 • hoe ondersteun je een ondernemer in financieel lastige situaties?
 • wat zijn realistische scenario’s voor het post-corona tijdperk?
 • hoe kies je het juiste scenario in onzekere tijden?
 • welke rol speelt de kredietbeoordelaar bij de goedkeuring van een aanvraag?
 • hoe kun je als accountant de kredietbeoordelaar positief beïnvloeden?
 • hoe richt ik het proces van de ondersteuning bij een financieringsaanvraag in?

Wat zijn de kosten verbonden aan het keurmerk?

De aanvraagkosten voor een organisatie bedragen € 75,- en daarna jaarlijks € 75,- voor de registratie en self assesment. De eenmalige kosten voor Erkend Financieringsadviseur bedragen € 225,- voor het theorie examen en € 295,- voor het praktijkdeel. De jaarlijkse bijdrage aan het keurmerk bedraagt € 285,- (alle bedragen exclusief btw).

Het examen wordt op 30 verschillende locaties in het land afgenomen.

Over de aanmeldprocedure

1. de adviseur meldt zich aan voor het Examen Erkend Financieringsadviseur MKB (bestaande uit theorie- en praktijk examen, VOG verklaring en dossier)

2. de organisatie meldt zich online aan voor het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB, vervolgens volgt al dan niet akkoord door Stichting MKB Financiering en registratie

3. na het behalen van het theorie- en praktijkexamen geeft de Erkend Financieringsadviseur MKB zich online op en koppelt zich aan een geregistreerde organisatie

4. nadat aan een organisatie minimaal één Erkend Financieringsadviseur is gekoppeld, wordt de organisatie geregistreerd als Erkend Financieringsadvies MKB en worden zowel de gegevens van de organisatie met het keurmerk Erkend Financieringsadvies MKB en van de Erkend Financieringsadviseur MKB op de website gepubliceerd

5. de organisatie meldt zich aan bij Kifid

Zorg dat je goed voorbereid bent
Lees voordat je een online cursus gaat volgen deze korte handleiding aandachtig door zodat je goed voorbereid de cursus kunt volgen.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om u in te schrijven.
 

Terug