Online Jaarverslaggeving in het MKB

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Online
noab_pictogram_data-01.jpg
Sessie 1: 26 oktober 2020
Sessie 2: 29 oktober 2020
noab_pictogram_tijd-01.jpg
Sessie 1: 14:00 - 16:00
Sessie 2: 10:00 - 12:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 99,00 excl. btw. 
Niet-leden: € 123,75 excl. btw.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Guus de Vries RA MGA is adviseur kwaliteitsbeheersing en vaktechniek bij Extendum. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 4
RB: nnb
NIRPA: nnb
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 
De maatschappij is aan tal van veranderingen onderhevig.
Vooral veranderende wet- en regelgeving, de vraag naar
meer zekerheid en kwaliteit en de eisen die uw klanten van u
verwachten. Dit vereist dat u meer de nadruk moet leggen op
de kwaliteit van uw kantoororganisatie. Dit geldt vooral voor
de eisen die gelden voor de jaarverslaggeving.

 
In deze educatiebijeenkomst worden de vereisten rondom jaarrekening
en rapportering uitgebreid met u besproken. Aan de hand van de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, inclusief de meest
recente RJ-Uitingen, zullen de belangrijkste elementen van de jaarrekening
aan bod komen. Niet alleen vanuit de theorie, maar door middel van praktijkvoorbeelden worden onderstaande onderwerpen besproken.
 
Onderwerpen
• algemene vereisten aan jaarverslaggeving in het mkb
• wijzigingen in de vereisten t.o.v. vorige periodes
• de stelselwijziging van bedrijfseconomische- naar fiscale jaarrekening en de belangrijkste elementen in de jaarrekening op fiscale grondslag
• micro-ondernemingen
• balansposten (waarbij in ieder geval besproken worden: immateriële activa w.o. goodwill, materiële vaste activa, verwerking van (negatieve) deelnemingen, onderhanden projecten, wettelijke reserves en voorzieningen, waardering van het pensioen in eigen beheer, etc.)
• verslaggeving voor stichtingen en verenigingen
 
Zorg dat u goed voorbereid bent
Lees voordat u een online cursus gaat volgen deze korte handleiding aandachtig door zodat u goed voorbereid de cursus kunt volgen.
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.