Online Fiscale Boetes

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Online
noab_pictogram_data-01.jpg
De cursus bestaat uit 2 sessies:
Sessie 1: 14 september 2021 
Sessie 2: 16 september 2021
noab_pictogram_tijd-01.jpg
10:00 - 12:00 uur
(beide sessies)
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 105,00 excl. btw
Niet-leden: € 131,25 excl. btw
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Marian Cordua is als vennoot en fiscaal-jurist verbonden aan Marree & van Uunen Belastingadviseurs. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 4
RB: 4 fiscaal
NIRPA: 60 kennis

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Het boeterecht is de laatste jaren steeds belangrijker geworden. Enerzijds
omdat boetes hoger worden en de Belastingdienst ze sneller oplegt, maar
ook omdat er een aantal extra categorieën zijn bijgekomen waarbij boetes
zijn opgelegd. 

Er zijn een aantal veel voorkomende boetes. Dit zijn verzuim-
boetes doordat men te laat is met doen van aangiften (IB, Vpb, LH of btw), maar
in een slechter geval zijn dit vergrijpboetes voor bijvoorbeeld het niet tijdig doen
van een btw suppletieaangifte. Een verzuimboete voor het te laat indienen van
een aangifte Vpb bedraagt standaard ruim € 5.000. Deze kan relatief eenvoudig
worden verlaagd. Andere veel voorkomende vergrijpboetes zijn boetes voor de
correcties gebruikelijk loon, onvoldoende bijhouden kilometeradministratie en
dus de eerder genoemde suppleties voor de btw. In deze korte cursus worden
de meest voorkomende boetes in het mkb besproken. Tevens wordt er
behandeld wat er kan worden gedaan als een boete reeds is opgelegd.

In de praktijk wordt bij procedures tegen aanslagen meestal de nadruk gelegd
op de fiscale merites van een zaak. Minder aandacht wordt gegeven aan de
meer specifieke verweren die gevoerd kunnen worden als bestraffing aan de
orde is, zoals bij opgelegde boeten. Dit, terwijl de fiscale boete even hoog kan
zijn als de enkelvoudige belasting die nageheven of nagevorderd wordt.

Deze actuele basiscursus fiscale boetes geeft een gedegen en praktisch overzicht
van de fiscale boeteafweging ten behoeve van het NOAB-kantoor.

Deze educatiebijeenkomst is gericht op zelfstandig werkende assistenten,
adviseurs en kantoorhouders die klanten in hun portefeuille hebben met bv-
structuren. Omdat in steeds meer gevallen ook boetes opgelegd (kunnen) worden,
is het sterk aan te raden dat elk kantoor minstens één persoon naar de cursus
afvaardigt.

Onderwerpen

  • met welke fiscale boetesoorten kun je te maken krijgen (bij een te laat ingediende aangifte, een suppletie aangifte omzetbelasting, te weinig betaalde belasting etc.)?
  • hoe beoordeel je de hoogte van de opgelegde boete bij een aanslag / aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, btw en loonheffingen?
  • hoe geef je invulling aan begrippen die de hoogte van de boete bepalen zoals grove schuld, opzet, zwart geld?
  • onder welke omstandigheden kan de belastingplichtige in aanmerking komen voor een vermindering van de opgelegde boete? (denk aan redelijke termijn, geen financiële middelen, wanverhouding tussen het belastingbedrag en hoogte van de boete).
  • in welke gevallen ligt de bewijslast bij een opgelegde boete bij de inspecteur c.q. de belastingplichtige?
  • wat te doen bij een fiscale boete welke voortvloeit uit een boekenonderzoek?
  • welke rechtsmiddelen staan de belastingplichtige ter beschikking om tegen een opgelegde boete in te gaan en welke spelregels gelden daarbij?

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug

Let op deze cursus bestaat uit 2 sessies. JE schrijft je in op bovenstaande startdatum.


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.