Online estateplanning (incl. erfrecht)

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Online
noab_pictogram_data-01.jpg
Sessie 1: wo 3 juni
Sessie 2: do 4 juni
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 16:00 (2 uur per sessie)
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 99,00 excl. btw. 
Niet-leden: € 123,75 excl. btw.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Onno de Groot RB is als fiscalist en vennoot verbonden aan Marree & Van Uunen Belastingadviseurs.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 4
RB: 4 fiscaal

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Bij overhevelen van vermogen naar de volgende generatie
spelen diverse fiscale regelingen een rol. De uitdaging is
uiteraard om de heffing zo laag mogelijk te houden, maar ook
uitstel van belastingheffing kan een doel zijn. Dit speelveld
beperkt zich niet alleen tot de schenk- en erfbelasting, maar
ook voor de inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting is
een goed advies waardevol.

De diverse fiscale regelingen kunnen niet los gezien worden van het
huwelijksvermogensrecht of het erfrecht. In deze educatiebijeenkomst
worden op een praktische wijze zowel kansen als bedreigingen van
vermogensoverheveling onder de aandacht gebracht.

Deze educatiebijeenkomst heeft als doel om u een overzicht van de
(on)mogelijkheden te verschaffen, zodat u uw cliënten gevraagd
(advies) en ongevraagd (signaleren) kunt bijstaan in deze complexe
materie.

Onderwerpen
• diverse regelingen en waardebepalingen voor de schenk- en
erfbelasting, inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting, waarbij ook speciale aandacht wordt besteed aan de diverse regelingen voor bedrijfsopvolging
• wat gebeurt er juridisch en fiscaal als iemand komt te overlijden?
• de basisbeginselen voor inrichting van een financiële planning en een schenkingsplan
• huwelijksvermogensrecht en planningsmogelijkheden vanuit fiscale invalshoek
• erfrecht: wat zijn de mogelijkheden als er geen testament is opgesteld
• testamenten en legaten (overzicht van diverse testamentvormen: wat is het beste voor de ondernemer?)
• vermogensoverheveling tijdens leven en zeggenschap over het vermogen
• actualiteiten

Zorg dat u goed voorbereid bent
Lees voordat u een online cursus gaat volgen deze korte handleiding aandachtig door zodat u goed voorbereid de cursus kunt volgen.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om u in te schrijven.
 
Terug

 


Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Klik hier om het inschrijfformulier in te vullen.