Online de Aansprakelijkheid van de adviseur

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Online
noab_pictogram_data-01.jpg
Sessie 1: 6 oktober 2021
Sessie 2: 7 oktober 2021
noab_pictogram_tijd-01.jpg
10:00 - 11:30 uur
(beide sessies)
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 79,00 excl. btw
Niet-leden: € 98,75 excl. btw
noab_pictogram_docent-01.jpg
Pieter Kok is verbonden aan ProceD te Amstelveen en houdt zich uitsluitend bezig met formeel belastingrecht en fiscale boetes. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 3
RB: 3 niet-fiscaal
NIRPA: 30 kennis

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Steeds meer neemt de overheid het standpunt in dat adviseurs een
poortwachtersfunctie hebben ten einde fiscale fraude en witwassen door
hun cliënten in een vroeg stadium te constateren. Niet of niet juiste
naleving van deze wettelijke taken kan leiden tot aanzienlijke boetes.
Zelfs strafrechtelijke vervolging ligt al snel op de loer.

Daarnaast gebeurt het steeds vaker dat (ex)cliënten de adviseur civielrechtelijk
aansprakelijk stellen voor vermeende fouten. 

Adviseurs lopen vandaag de dag op een toenemend aantal terreinen gevaar bij
de uitoefening van hun beroep. In deze cursus zal worden ingegaan op de
diverse gevaren die je als adviseur loopt. Zo zal worden ingegaan op de vraag
tot hoever je geheimhoudingsplicht reikt van alles wat je in het kader van je
beroep van je cliënt weet. Wanneer ben je daarvan ontheven? Ook komen de
civiel- en tuchtrechtelijke aansprakelijkheden aan bod. Wie kan je tuchtrechtelijk
aansprakelijk stellen?

In het tweede deel van de cursus zal worden ingegaan op de mogelijkheden van
de overheid om je, in je hoedanigheid van adviseur, te beboeten. We zien dat de
overheid steeds vaker een medeplegers- of medeplichtige boete oplegt aan
adviseurs. Maar de Belastingdienst heeft zelfs de mogelijkheid om de adviseur
strafrechtelijk te laten vervolgen. Die drempel ligt een stuk lager dan veel
adviseurs denken! Welke criteria moet de Belastingdienst in acht nemen bij
zijn keuze om tot beboeting of strafrechtelijke vervolging van de adviseur over te
gaan?

Tot slot zal nog stil gestaan worden bij de mogelijke aansprakelijkheden van
de adviseur op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
terrorisme (Wwft). Met name zal aandacht besteed worden aan de wijzigingen
in de Wwft per 25 juli 2018 op basis van de Vierde anti-witwasrichtlijn van de
Europese Unie. 

Onderwerpen

  • geheimhoudingsplicht
  • civielrechtelijke aansprakelijkheid
  • tuchtrechtelijke aansprakelijkheid
  • medeplegers- en medeplichtige boete
  • strafrechtelijke vervolging van de adviseur
  • aansprakelijkheid op basis van de Wwft

Zorg dat je goed voorbereid bent
Lees voordat je een online cursus gaat volgen deze korte handleiding aandachtig door zodat je goed voorbereid de cursus kan volgen.

 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug

Let op een cursus bestaat uit 2 sessies. Je schrijft je hierboven in op de startdatum.


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.