Online de Aansprakelijkheid van de adviseur

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_data-01.jpg
Sessie 1: ma 7 september 2020
Sessie 2: di 8 september 2020
noab_pictogram_tijd-01.jpg
Sessie 1: 14:00 - 15:30 uur          Sessie 2: 14:00 - 15:30 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 75,00 excl. btw
Niet-leden: € 93,75 excl. btw
noab_pictogram_docent-01.jpg
Pieter Kok is verbonden aan ProceD te Amstelveen en houdt zich uitsluitend bezig met formeel belastingrecht en fiscale boetes. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 3
RB: 3 niet-fiscaal
NIRPA: 30 kennis 

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Steeds meer neemt de overheid het standpunt in dat adviseurs een poortwachtersfunctie hebben ten einde fiscale fraude en witwassen door hun cliënten in een vroeg stadium te constateren. Niet of niet juiste naleving van
deze wettelijke taken kan leiden tot aanzienlijke boetes. Zelfs strafrechtelijke vervolging ligt al snel op de loer. Daarnaast gebeurt het steeds vaker dat (ex) cliënten de adviseur civielrechtelijk aansprakelijk stellen voor vermeende
fouten. 

Adviseurs lopen vandaag de dag op een toenemend aantal terreinen gevaar bij
de uitoefening van hun beroep. In deze cursus zal worden ingegaan op
de diverse gevaren die je als adviseur loopt. Zo zal worden ingegaan op de vraag
tot hoever je geheimhoudingsplicht reikt van alles wat je in het kader van je
beroep van je cliënt weet. Wanneer ben je daarvan ontheven? Ook komen de
civiel- en tuchtrechtelijke aansprakelijkheden aan bod. Wie kan je tuchtrechtelijk aansprakelijk stellen?

In het tweede deel van de cursus zal worden ingegaan op de mogelijkheden
van de overheid om je, in je hoedanigheid van adviseur, te beboeten. We zien
dat deoverheid steeds vaker een medeplegers- of medeplichtige boete oplegt aan
adviseurs. Maar de Belastingdienst heeft zelfs de mogelijkheid om de adviseur strafrechtelijk te laten vervolgen. Die drempel ligt een stuk lager dan veel
adviseurs denken! Welke criteria moet de Belastingdienst in acht nemen bij
zijn keuze om tot beboeting of strafrechtelijke vervolging van de adviseur over
te gaan? Tot slot zal nog stil gestaan worden bij de mogelijke aansprakelijkheden
van de adviseur op basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren
terrorisme (Wwft). Met name zal aandacht besteed worden aan de wijzigingen in
de Wwft per 25 juli 2018 op basis van de Vierde anti-witwasrichtlijn van de
Europese Unie. 

Onderwerpen

  • geheimhoudingsplicht
  • civielrechtelijke aansprakelijkheid
  • tuchtrechtelijke aansprakelijkheid
  • medeplegers- en medeplichtige boete
  • strafrechtelijke vervolging van de adviseur
  • aansprakelijkheid op basis van de Wwft

Zorg dat u goed voorbereid bent
Lees voordat u een online cursus gaat volgen deze korte handleiding aandachtig door zodat u goed voorbereid de cursus kunt volgen.

 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.