Online Belastingplicht voor stichtingen en verenigingen (Vpb en btw)

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Online
noab_pictogram_data-01.jpg
De cursus bestaat uit 2 sessies:
Sessie 1: 7 december 2021
Sessie 2: 9 december 2021
noab_pictogram_tijd-01.jpg
10:00 - 12:00 uur
(beide sessies)
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 105,00 excl. btw
Niet-leden: € 131,25 excl. btw
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Marian Cordua is vennoot bij Marree & Van Uunen Belastingadviseurs en geeft les bij diverse opleiders.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 4
RB: 4 fiscaal

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Stichtingen en verenigingen kunnen te maken krijgen met belasting-
plicht voor de omzetbelasting, maar ook voor de vennootschapsbelasting.
Het onderscheid tussen wel of geen belastingplicht is niet altijd even
duidelijk. Wanneer is sprake van het drijven van een onderneming? En
als dat zo is, wanneer ontstaat er dan concreet de verplichting om (Vpb-)
aangifte te doen?
 

Mogelijk worden maatschappelijke organisaties in de toekomst verplicht om
een staat van baten en lasten te publiceren bij de KvK. Met die openbare
informatie wordt het voor de Belastingdienst eenvoudiger om vast te stellen
of een stichting belastingplichtig is voor de Vpb. Het omslagpunt tussen wel of
geen onderneming drijven is voor de Vpb niet altijd even helder. En voor de
omzetbelasting is juist al eerder sprake van belastingplicht, maar wat zijn daar
dan de concrete gevolgen van? Tijdens deze cursus wordt aan de hand van
praktijkgevallen toegelicht hoe een stichting of vereniging wel of niet in de
belastingheffing betrokken kan raken.  

Onderwerpen

  • belastingplicht voor de omzetbelasting in algemene zin en specifiek voor
    stichtingen/verenigingen
  • belastingplicht voor de vennootschapsbelasting in algemene zin en specifiek
    voor stichtingen/verenigingen
  • praktijkgerichte tips ter voorkoming van belastingheffing
  • wanneer juist kiezen voor de belaste sfeer?

Zorg dat je goed voorbereid bent
Lees voordat je een online cursus gaat volgen deze korte handleiding aandachtig door zodat je goed voorbereid de cursus kunt volgen.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug

Let op deze cursus bestaat uit 2 sessies/data. Je schrijft je in op bovenstaande startdatum.


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.