Onbelast, resultaat uit werkzaam heden of winst uit onderneming

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 excl. btw.
Niet-leden: € 237,50 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Marian Cordua is als vennoot verbonden aan Marree & Van Uunen Belastingadviseurs en
verzorgt trainingen ten behoeven van diverse opleiders.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 fiscaal
NBA 5

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Box I of een Box III beleggen en wat zijn de fiscale
consequenties? Wie zich als natuurlijk persoon bezighoudt
met het exploiteren van vastgoed, krijgt te maken met winst
uit onderneming, resultaat uit overige werkzaamheden of
inkomen uit sparen en beleggen. Welk box regime uiteindelijk
van toepassing is, hangt af van de kwalificatie van de vastgoedexploitatie.
Wat is de invloed van het fiscale regime op uw mkb-vastgoedklant en
daarmee het rendement?

Vastgoedexploitatie is in principe iedere werkzaamheid waarbij het
rendabel maken van het vastgoed zelf centraal staat. Het gaat dan
veelal om verhuur, handel en projectontwikkeling.
Projectontwikkeling en de handel in vastgoed kwalificeert meestal als
winst uit onderneming. Resultaten behaald met vastgoed kwalificeren
als resultaat uit overige werkzaamheden als er geen sprake is van
een ondernemingsactiviteit, maar de werkzaamheden wél uitgaan
boven normaal vermogensbeheer. Te denken valt aan het uitponden,
aanwenden van bijzondere kennis of andere activiteiten zoals het
verrichten van ingrijpende renovatiewerkzaamheden met het oog op
de verkoop of verhuur van het vastgoed. Indien de vastgoedexploitatie
niet uitgaat boven hetgeen gebruikelijk is bij normaal vermogensbeheer,
zal er sprake zijn van een belegging. In de regel wordt verhuur
van vastgoed als een beleggingsactiviteit gezien. Dan geldt het regime
van box 3 en wordt het vastgoed belast op basis van een fictief rendement.

Na de educatiebijeenkomst kent u de belangrijkste aspecten rondom
de fiscaliteit van mkb-klanten met vastgoed. U bent beter in staat om
de fiscale gevolgen van een overdracht van één of meer onroerende
zaken (al dan niet binnen de familie) te beoordelen. Verder krijgt u
gedegen kennis mee omtrent relevante jurisprudentie.

Onderwerpen
• winst uit onderneming/ROW versus beleggen in box 3
• de begrippen ‘normaal actief’ of ‘voorzienbare meerwaarde’
• de praktijkhandleiding vastgoedexploitanten van de Belastingdienst d.d. 22 dec. 2016
• de consequenties van ‘box-hoppen’: van 1 naar 3 en omgekeerd
• transacties in vastgoed: wanneer is een transactie belast, zijn verliezen aftrekbaar?
• het ter beschikking stellen van vastgoed aan BV’s en onder-nemingen van familieleden
• aftrekposten rond vastgoed: afschrijven, afwaarderen, alsmede reserves en voorzieningen voor vastgoed

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug