Omzetten eenmanszaak/vof of maatschap (ONLINE)

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Online
noab_pictogram_data-01.jpg
De cursus bestaat uit 2 sessies:
Sessie 1: 15 juni 2021 
Sessie 2: 17 juni 2021
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 16:00 uur
(beide sessies)
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 105,00 excl. btw
Niet-leden: € 131,25 excl. btw
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Pieter Smolders is als fiscaal jurist en vennoot verbonden aan Marree & van Uunen 
Belastingadviseurs te Oisterwijk.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 4
RB: 4 fiscaal

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

In een aantal gevallen wenst een exploitant van een eenmanszaak
zijn ib-onderneming om te zetten in een bv-structuur. Of dient een
vof of maatschap te worden ingebracht in een bv-structuur. Vooral
uit juridische overwegingen (beperking risico’s of overdraagbaarheid
van de onderneming) maar soms ook uit fiscale overwegingen (uitstel
van belastingheffing). En als wordt gekozen voor de inbreng van de
onderneming in een bv, blijft het vaak niet bij één bv maar kiest men
voor een holdingstructuur.

Deze educatiebijeenkomst behandelt de inbreng van een eenmanszaak/
vof of maatschap in een bv-structuur. En dan zowel de fiscale aspecten
als de civielrechtelijke aspecten. Je krijgt naast de presentatie en tal van
vakartikelen ook de beschikking over een groot aantal rekenmodellen
(bv-ja/bv-nee, inbreng eenmanszaak en inbreng vof, uitzakkingen) en
modelakten (zoals voorovereenkomsten en intentieverklaringen).

Onderwerpen

  • afweging wel of geen bv (juridisch en fiscaal) ook aan de hand van
    een bv-ja/bv-nee rekenmodel
  • voorperioden en terugwerkende kracht bij inbreng in een bv
  • ruisende en geruisloze inbreng van een eenmanszaak / vof of maatschap in een holding en hoe werken beide varianten (elke variant toegelicht met een Excel rekenmodel met voorbeelden van inbrengberekeningen)
  • de voorwaarden en bepalingen van het bedingen van een stakingslijfrente bij de eigen bv (holding) en wat zijn de advieskansen bij lijfrenten (soorten, tax-planning)
  • wat zijn de maximale crediteringsmogelijkheden, wanneer dient agio te worden bedongen en wanneer kan agio worden terugbetaald?
  • hoe om te gaan met de inbreng van vastgoed
  • de oprichtingsprocedures van bv’s en de aandachtspunten bij het beoordelen van de notariële oprichtings- en inbrengakten

Zorg dat u goed voorbereid bent
Lees voordat u een online cursus gaat volgen deze korte handleiding aandachtig door zodat u goed voorbereid de cursus kunt volgen.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug

Let op deze cursus bestaat uit 2 sessies/data. U schrijft zich in op bovenstaande startdatum.


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.