Meldplicht Datalekken en de nieuwe EU Privacyverordening

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: 190,00 excl. btw
Niet-leden: 237,50 excl. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Reindert Doorn, Adviseur IT & Verandermanagement bij DOCCO, en Herman Braam, eigenaar van bureau Privyon. Hij adviseert bij vraagstukken op het snijvlak van privacy en IT. Beiden hebben ruime er-
varing binnen de accountancy-wereld.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 0 (indien verplicht educatieonderwerp)
NOAB 5 (buiten verplichting)
RB 5 niet-fiscaal
NBA 5
NIRPA 48 kennis
stempel_verplicht_cursusonderwerp.jpg

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

 

De digitalisering van onze maatschappij en economie is een feit. Digitalisering biedt organisaties, burgers en consumenten
ongekende nieuwe mogelijkheden. De keerzijde is dat er ook nieuwe en soms grote risico’s ontstaan. De overheid reageert hierop met nieuwe wet- en regelgeving.

 
Per 1 januari 2016 is de meldplicht datalekken van kracht in Nederland waarbij hoge boetes kunnen wordt opgelegd bij niet-naleving van de regels. Op 6 april 2016 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming goedgekeurd door het Europees Parlement. De lidstaten hebben tot 25 mei 2018 de tijd om deze nieuwe regelgeving te implementeren.
 
In deze bijeenkomst wordt ingegaan op de achtergrond en inhoud van de nieuwe privacy wet- en regelgeving (WBP) waaronder ook de Meldplicht Datalekken.
Ingegaan zal worden op de gevolgen voor organisaties en systemen en welke maatregelen getroffen moeten worden om aan de nieuwe regelgeving te voldoen.
Op een praktische wijze worden tijdens de cursus de risico’s en aandachtspunten
besproken. Hierbij wordt de vertaalslag gemaakt naar uw kantoor. Ook staan de docenten stil bij de verschillen tussen de huidige en de nieuwe wetgeving
 
Onderwerpen
• privacywet- en regelgeving
• privacy principes en risico’s (privacy begrippen)
• meldplicht datalekken (wat, wanneer melden en bij wie)
• privacy Impact Assessments (PIA)
• maatregelen ter bevordering bescherming persoonsgegevens
• privacy en het gebruik van webapplicaties en cloud toepassingen
• informatiebeveiliging/ cyberrisico’s/ cybercrime
• bewerker overeenkomsten
• opstellen verwerkingsregister
• privacy by default
 

Verplicht educatieonderwerp 2017

De Meldplicht Datalekken & de Wet Bescherming Persoonsgegevens vormen het verplichte educatieonderwerp voor NOAB-kantoren in 2017. Daarom krijgen NOAB-kantoren hiervoor geen PE-punten.
 
Extra data
In maart 2018 worden een aantal extra data gepland om meer kantoren de kans te geven deze cursus te volgen.

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug