Kredietverstrekking

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 ex. btw.
Niet-leden: € 237,50 ex. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Jan Wietsma AA is kennispartner
bij Full Finance en
eigenaar van MKB-kredietcoach.
Hij houdt zich al sinds
2006 bezig met financierings-vraagstukken van ondernemers en de rol die de adviseur daarbij speelt.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 niet-fiscaal
NBA 5

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

De economie trekt aan. Maar het financieringslandschap is
definitief verandert. Banken financieren en hebben steeds
minder tijd voor de ondernemer, nieuwe financiers treden toe
tot de financieringsmarkt. Ondernemers moeten vaak bij meerdere
loketten aankloppen om hun financiering te realiseren.
De rol van de financieel deskundige wordt steeds belangrijker.
Een uitgelezen kans voor het NOAB-kantoor om zijn dienstverlening
uit te breiden.

Uit de bijeenkomst van de NOAB denktank met partijen uit de financieringsketen, bleken de volgende mogelijkheden voor administratiekantoren om te groeien met financieringsadvies:
• vergroten kennis van financieringsvormen
• benutten van voordelen van Standard Business Reporting (SBR)
• goede contacten onderhouden met verschillende financiers
(banken, crowdfunders, kredietunies)

De educatiebijeenkomst ‘Kredietverstrekking’ leert u alles over de
wijze waarop u uw klant kunt bijstaan bij het krijgen en houden van
een financiering nu en in 2019.

Onderwerpen
• hoe bereidt u een succesvolle financieringsaanvraag voor?
• welke financieringsvormen zijn er allemaal?
• pizzafinanciering of hoe bepaalt u de optimale financieringsmix?
• welke ondersteuning biedt de overheid?
• hoe kunt u de kredietbehoefte van een ondernemer verminderen?
• hoe kijkt de financier aan tegen uw rol als NOAB-adviseur?
• wat is de toegevoegde waarde van de NOAB-adviseur voor uw klant?
• wat is uw rol als de financiering eenmaal is verstrekt?

 

 

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.

Terug