Jaarverslaggeving in het MKB (ONLINE)

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Online
noab_pictogram_data-01.jpg
Sessie 1: 1 juni 2021
Sessie 2: 8 juni 2021
noab_pictogram_tijd-01.jpg
10:00 - 12:00
(beide sessies)
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 105,00 excl. btw 
Niet-leden: € 131,25 excl. btw
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Guus de Vries RA MGA is adviseur kwaliteitsbeheersing en vaktechniek bij Extendum. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 4
RB: 4 niet-fiscaal
NIRPA: 60 kennis
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 

De maatschappij is aan tal van veranderingen onderhevig. Vooral veranderende
wet- en regelgeving, de vraag naar meer zekerheid en kwaliteit en de eisen die je
klanten van je verwachten. Dit vereist dat je meer de nadruk moet leggen op de
kwaliteit van je kantoororganisatie. Dit geldt vooral voor de eisen die gelden
voor de jaarverslaggeving.

In deze educatiebijeenkomst worden de vereisten rondom jaarrekening en rapportering
uitgebreid met je besproken. Aan de hand van de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving
voor kleine rechtspersonen, inclusief de meest recente RJ-Uitingen, zullen de belangrijkste
elementen van de jaarrekening aan bod komen. Niet alleen vanuit de theorie, maar door
middel van praktijkvoorbeelden worden onderstaande onderwerpen besproken.
Uiteraard zal in 2021 uitgebreid aandacht besteed worden aan de gevolgen
van de corona-pandemie op de verslaggeving.

Onderwerpen

  • algemene vereisten aan jaarverslaggeving in het mkb
  • wijzigingen in de vereisten t.o.v. vorige periodes
  • de stelselwijziging van bedrijfseconomische- naar fiscale jaarrekening en de belangrijkste
    elementen in de jaarrekening op fiscale grondslag
  • micro-ondernemingen
  • balansposten (waarbij in ieder geval besproken worden: immateriële activa w.o. goodwill, materiële vaste activa, verwerking van (negatieve) deelnemingen, onderhanden projecten, wettelijke reserves en voorzieningen, waardering van het pensioen in eigen beheer, etc.)
  • verslaggeving voor stichtingen en verenigingen
 
Zorg dat u goed voorbereid bent
Lees voordat u een online cursus gaat volgen deze korte handleiding aandachtig door zodat u goed voorbereid de cursus kunt volgen.
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.