Jaarverslaggeving in het mkb

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: 190,00 excl. btw
Niet-leden: 237,50 excl. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Guus de Vries RA MGA is adviseur kwaliteitsbeheersing en vaktechniek bij Extendum.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 5
RB: 5 niet-fiscaal
NIRPA: 48 kennis

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

De maatschappij is aan tal van veranderingen onderhevig. Vooral
veranderende wet- en regelgeving, de vraag naar meer zekerheid en
kwaliteit en de eisen die uw klanten van u verwachten. Dit vereist dat
u meer de nadruk moet leggen op de kwaliteit van uw kantoororganisatie.
Dit geldt vooral voor de eisen die gelden voor de jaarverslaggeving.

In deze educatiebijeenkomst worden de vereisten rondom jaarrekening en
rapportering uitgebreid met u besproken. Aan de hand van de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, inclusief de meest
recente RJ-Uitingen, zullen de belangrijkste elementen van de jaarrekening
aan bod komen. Niet alleen vanuit de theorie, maar door middel van praktijk-
voorbeelden worden onderstaande onderwerpen besproken.

Onderwerpen

  • algemene vereisten aan jaarverslaggeving in het mkb
  • wijzigingen in de vereisten t.o.v. vorige periodes
  • de stelselwijziging van bedrijfseconomische- naar fiscale jaarrekening en de belangrijkste elementen in de jaarrekening op fiscale grondslag
  • micro-ondernemingen
  • balansposten (waarbij in ieder geval besproken worden: immateriële activa w.o. goodwill, materiële vaste activa, verwerking van (negatieve) deelnemingen, onderhanden projecten, wettelijke reserves en voorzieningen, waardering van het pensioen in eigen beheer, etc.)
  • verslaggeving voor stichtingen en verenigingen

 

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.