Jaarverslaggeving in het MKB

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: 190,00 excl. btw 
Niet-leden: 237,50 excl. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Guus de Vries RA MGA is
adviseur kwaliteitsbeheersing en
vaktechniek bij Extendum.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 niet-fiscaal
NBA 5
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 
De wet- en regelgeving omtrent de verslaggeving van rechtspersonen
(BV’s, NV’s en commerciële stichtingen) is in beweging. De jaarverslaggeving
is een wettelijk bepaald vereiste. Ondernemingen moeten hieraan voldoen.
En het opstellen van een jaarrekening is het logische vervolg op het
jaarlijks afsluiten van de administratie. De jaarrekening is een verantwoordingsinstrument waaraan veel eisen worden gesteld.

 
In deze educatiebijeenkomst worden de vereisten rondom jaarrekening
en rapportering uitgebreid met u besproken. Aan de hand van
de Richtlijnen voor Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen,
inclusief de meest recente RJ-Uitingen, zullen de belangrijkste
elementen van de jaarrekening aan bod komen. Niet alleen vanuit de
theorie, maar door middel van praktijkvoorbeelden worden onderstaande
onderwerpen besproken.
 
Onderwerpen
• algemene vereisten aan jaarverslaggeving in het mkb
• micro-onderneming
• verslaggeving bij ondernemingen in zwaar weer
• de stelselwijziging van bedrijfseconomische jaarrekening naar fiscale jaarrekening en de belangrijkste elementen in de jaarrekening op fiscale grondslag
• bestaat een Flex-bv?
• verwerken van financiele vaste activa, de voorziening deelnemingen en de wettelijke reserve deelnemingen.
• recente actuele wetswijzigingen
 
Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
 
Terug