Jaarverslaggeving in het mkb

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: 200,00 excl. btw
Niet-leden: 250,00 excl. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Guus de Vries RA MGA is adviseur kwaliteitsbeheersing en vaktechniek bij Extendum.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 5
RB: 5 niet-fiscaal
NIRPA: 48 kennis

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

De maatschappij is aan tal van veranderingen onderhevig.
Vooral veranderende wet- en regelgeving, de vraag naar
meer zekerheid en kwaliteit en de eisen die je klanten van
je verwachten. Dit vereist dat je meer de nadruk moet leggen
op de kwaliteit van je kantoororganisatie. Dit geldt vooral
voor de eisen die gelden voor de jaarverslaggeving.

In deze educatiebijeenkomst worden de vereisten rondom jaarrekening
en rapportering uitgebreid met je besproken. Aan de hand van de Richtlijnen
voor de Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, inclusief de meest
recente RJ-Uitingen, zullen de belangrijkste elementen van de jaarrekening
aan bod komen. Niet alleen vanuit de theorie, maar door middel van
praktijkvoorbeelden worden onderstaande onderwerpen besproken. 
Uiteraard zal in 2021 uitgebreid aandacht besteed worden aan de gevolgen
van de corona-pandemie op de verslaggeving.

Onderwerpen

  • algemene vereisten aan jaarverslaggeving in het mkb
  • wijzigingen in de vereisten t.o.v. vorige periodes
  • de stelselwijziging van bedrijfseconomische- naar fiscale jaarrekening en de belangrijkste elementen in de jaarrekening op fiscale grondslag
  • micro-ondernemingen
  • balansposten (waarbij in ieder geval besproken worden: immateriële activa w.o. goodwill, materiële vaste activa, verwerking van (negatieve) deelnemingen, onderhanden projecten, wettelijke reserves en voorzieningen, waardering van het pensioen in eigen beheer, etc.)
  • verslaggeving voor stichtingen en verenigingen
     

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.