Jaarverslaggeving in het MKB

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
190,00 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Guus de Vries RA MGA is adviseur kwaliteits- beheersing en vaktechniek bij Extendum. Hij is gespe-
cialiseerd in het ondersteunen
van MKB-kantoren.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 fiscaal
NBA 5
De maatschappij is aan tal van veranderingen onderhevig.
Vooral veranderende wet- en regelgeving, de vraag naar
meer zekerheid en kwaliteit en de eisen die uw cliënten van u
verwachten. Dit vereist dat u meer de nadruk moet leggen op de
kwaliteit van uw kantoororganisatie. Dit geldt vooral de eisen
die gelden voor de jaarverslaggeving.
 
In deze educatiebijeenkomst worden de vereisten rondom jaarrekening
en rapportering uitgebreid met u besproken. Aan de hand van de Richtlijnen
voor Jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen, inclusief de meest recente
RJ-Uitingen, zullen de belangrijkste elementen van de jaarrekening aan bod komen. Niet alleen vanuit de theorie, maar door middel van een aantal praktijkcases die de deelnemers zelf uitwerken worden onderstaande onderwerpen besproken.
 
Onderwerpen
• micro-onderneming
• algemene vereisten aan jaarverslaggeving in het mkb
• verslaggeving bij ondernemingen in zwaar weer
• de stelselwijziging van bedrijfseconomische naar fiscale jaarrekening en de belangrijkste elementen in de jaarrekening op fiscale grondslag
• de gevolgen van de komst van de “Flex-BV” voor de jaarverslaggeving (wettelijke reserve deelneming)
• immateriële en materiële vaste activa (goodwill), verwerking van (negatieve) deelnemingen, wettelijke reserves en voorzieningen, waardering van het pensioen in eigen beheer, etc.
 
Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven. 
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Dan geldt een meerprijs van 25%. Neem contact op met het secretariaat via tel. 073 - 614 14 19 of educatie@noab.nl om u in te schrijven.
 
Terug