Jaarverslaggeving in het MKB

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 excl. btw. 
Niet-leden: € 237,50 excl. btw. Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Guus de Vries RA MGA is adviseur
kwaliteitsbeheersing en vaktechniek bij
Extendum. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 niet-fiscaal
NBA 5
NIRPA 48 kennis
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 
De maatschappij is aan tal van veranderingen onderhevig.
Vooral veranderende wet- en regelgeving, de vraag naar
meer zekerheid en kwaliteit en de eisen die uw klanten van u
verwachten. Dit vereist dat u meer de nadruk moet leggen op de
kwaliteit van uw kantoororganisatie. Dit geldt vooral voor de
eisen die gelden voor de jaarverslaggeving.

 
In deze educatiebijeenkomst worden de vereisten rondom jaarrekening
en rapportering uitgebreid met u besproken. Aan de hand
van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving voor kleine rechtspersonen,
inclusief de meest recente RJ-Uitingen, zullen de belangrijkste
elementen van de jaarrekening aan bod komen. Niet alleen
vanuit de theorie, maar door middel van praktijkvoorbeelden worden
onderstaande onderwerpen besproken.
 
Onderwerpen
• algemene vereisten aan jaarverslaggeving in het mkb
• verslaggeving bij ondernemingen in zwaar weer
• de stelselwijziging van bedrijfseconomische- naar fiscale
jaarrekening en de belangrijkste elementen in de jaarrekening
op fiscale grondslag
• micro-ondernemingen
• de invloed van de komst van de ‘Flex-BV’ voor de jaarverslaggeving
(wettelijke reserve deelneming)
• immateriële en materiële vaste activa (goodwill), verwerking van
(negatieve) deelnemingen, wettelijke reserves en voorzieningen,
waardering van het pensioen in eigen beheer, etc.
• verslaggeving voor stichtingen en verenigingen
 
Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug