Jaarrekening op fiscale grondslag

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
16:00 - 19:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: 124,00 excl. btw
Niet-leden: 155,00 excl. btw
Bij de prijs is een kop soep en een broodje inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Guus de Vries RA MGA is
adviseur kwaliteitsbeheersing en
vaktechniek bij Extendum.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 3
RB 3 fiscaal
NBA 3
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 
Vanaf het boekjaar 2007 is het mogelijk om voor kleinere
rechtspersonen de ‘formele’ jaarrekening op fiscale grondslag
op te stellen. In de praktijk blijkt menigeen te worstelen met
een duidelijke splitsing tussen fiscale en commerciële waarderingsgrondslagen.
 
Toepassing van de jaarrekening op fiscale grondslag is steeds meer
de praktijk, onder andere als gevolg van de eis van de Raad voor de
Jaarverslaggeving om in de commerciële jaarrekening het pensioen
in eigen beheer tegen de commerciële waarde (RJ-waarde) te gaan
waarderen. Inmiddels is door een wetswijziging het Pensioen in Eigen
beheer aan een eind gekomen. Heeft dit ook gevolgen voor de op te
maken jaarrekeningen? In deze educatiebijeenkomst staan we in ieder
geval stil bij relevante RJ-Uitingen.
 
Onderwerpen
• eerste toepassing (stelselwijziging, schattingswijziging), omzetting
van de ‘commerciële’ jaarrekening naar de jaarrekening op fiscale
grondslag
• groottecriteria en de recente wijzigingen daarin (nieuwe Titel 9
BW 2), inclusief komst Micro-onderneming
• balansonderdelen (deelnemingen, herwaarderingsreserves,
herinvesteringsreserves, pensioenvoorziening, belastinglatenties)
• onderdelen van de winst- en verliesrekening (willekeurige
afschrijvingen, verwerking vennootschapsbelasting, correcties
oude jaren, etc.)
• jaarverslaggeving, inclusief publicatiestukken
• rapportage van een micro-onderneming op fiscale grondslagen
 
Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

 

Terug