Jaarrekening op fiscale grondslag

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
16:00 - 19:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
124,00 excl. btw.
Bij de prijs is een kop soep en een broodje inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Guus de Vries RA MGA is adviseur kwaliteits-beheersing en
vaktechniek bij Extendum. Hij is gespecialiseerd in het ondersteunen van MKB-kantoren.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 3
RB 1.5 fiscaal, 1.5 niet-fiscaal
NBA 3
Vanaf het boekjaar 2007 is het mogelijk om voor kleinere
rechtspersonen de ‘formele’ jaarrekening op fiscale grondslag
op te stellen. In de praktijk blijkt menigeen te worstelen met
een duidelijke splitsing tussen fiscale en commerciële waar-
deringsgrondslagen.
 
Toepassing van de jaarrekening op fiscale grondslag is steeds meer
de praktijk, onder andere als gevolg van de eis van de Raad voor de
Jaarverslaggeving om in de commerciële jaarrekening het pensioen
in eigen beheer tegen de commerciële waarde (RJ-waarde) te gaan
waarderen. Inmiddels is door een wetswijziging het Pensioen in Eigen
beheer aan een eind gekomen. Heeft dit ook gevolgen voor de op te
maken jaarrekeningen? In deze educatiebijeenkomst staan we in ieder
geval stil bij relevante RJ Uitingen.
 
Onderwerpen
• eerste toepassing (stelselwijziging, schattingswijziging), omzetting van de ‘commerciële’ jaarrekening naar de jaarrekening op fiscale grondslag
• groottecriteria en de recente wijzigingen daarin (nieuwe Titel 9 BW 2), inclusief
komst Micro-onderneming
• balansonderdelen (deelnemingen, herwaarderingsreserves, herinvesteringsreserves, pensioenvoorziening, belastinglatenties)
• onderdelen van de winst- en verliesrekening (willekeurige afschrijvingen, verwerking vennootschapsbelasting, correcties
oude jaren, etc.)
• jaarverslaggeving, inclusief publicatiestukken
 
Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven. 
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Dan geldt een meerprijs van 25%. Neem contact op met het secretariaat via tel. 073 - 614 14 19 of educatie@noab.nl om u in te schrijven.

 

Terug