Inleiding Ziektewet, WIA en WW

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 excl. btw.
Niet-leden: € 237,50 excl. btw.

Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.

noab_pictogram_docent-01.jpg  

mr. Stéphanie Heijtlager is als
advocaat verbonden aan WVO
Advocaten te Loenen(Gld).
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 niet-fiscaal
NBA 5
NIRPA 48 kennis

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Kunt u het allemaal nog bijhouden? De ontwikkelingen in
het arbeidsrecht volgen elkaar in rap tempo op. Zowel nieuwe
wetgeving als nieuwe rechtspraak hebben het arbeidsrecht de
afgelopen jaren significant veranderd. Wilt u achter de feiten
aan lopen? Of loopt u liever voor de troepen uit?

Na deze educatiebijeenkomst kent u in één dag de juridische ins- en
outs van het socialezekerheidsrecht en kent u ook de belangrijkste
actualiteiten op dat gebied. Wij geven een helder overzicht van het
systeem van de wet en van de laatste wetgeving en rechtspraak.
Daarbij krijgt u concreet toepasbare tips en adviezen waarmee u in
de praktijk voordeel kunt behalen en/of risico’s kunt beperken.

Onderwerpen
• de eerste twee jaar van ziekte: loondoorbetaling en re-integratie
• de loonsanctie: hoe kunt u een loonsanctie voorkomen?!
• de Ziektewet als vangnet; wanneer betaalt UWV?
• na twee jaar ziekte: WIA (WGA of IVA)
• eigenrisicodragerschap ZW en WGA
• actualiteiten sociale zekerheidsrecht; onder andere de (komende)
wijzigingen op het gebied van de sectorindeling en de premiedifferentiatie
• inleiding WW

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.

Terug