Inkomstenbelasting particulieren en ondernemers

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_data-01.jpg
Module 1: 23 maart 2021
Module 2: 6 april 2021
Module 3: 20 april 2021
Examen: 11 mei 2021
Locatie: Soesterberg
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00 uur
Examen 14:00 - 17:00 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 750,00 excl. btw.
Niet-leden: € 937,50 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd op cursusdagen inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Heleen Elbert is als zelfstandig fiscaal-jurist werkzaam bij Elbert Fiscaal.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 8
RB: 15 fiscaal
NIRPA: 214 kennis

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

In deze educatiebijeenkomst staat de aangifte inkomstenbelasting
2020 centraal. De aangifte wordt op een systematische en praktische
wijze behandeld. Bloksgewijs komen de onderwerpen aan bod. Elk
blok wordt afgesloten met een casus, waarin je het geleerde in de
praktijk gaat brengen. De educatiebijeenkomst is uniek door het
hoge actualiteiten praktijkgehalte. Het geleerde wordt verwerkt in
gevarieerde casussen. De kleine groepsgrootte waarborgt
de gewenste interactie. Dit nodigt uit tot het stellen van vragen.

De ervaring heeft geleerd, dat veel kantoren in maart een grote hoeveelheid
particuliere aangiften te verwerken krijgen. Daarom vindt de eerste module
al medio maart plaats. Deze module richt zich in het bijzonder op deze
particuliere cliënt. In dit deel behandelt de docent de onderwerpen die in de
aangifte van deze categorie cliënten veel aan de orde komen, zoals inkomsten
uit dienstbetrekking, de eigen woning en de persoonsgebonden aftrek. In de
volgende twee modules komen onder andere de ondernemer en de directeur grootaandeelhouder aan bod.

Voorts is gekozen voor een wat langere tijd tussen de drie modules om je de
gelegenheid te geven wat te verdiepen in de literatuur. Het is van evident belang
dat je de Kluwer Belastinggids aanschaft. De docent leert je te werken met deze
gids. Doel is immers niet het domweg uit het hoofd leren van dingen, maar het leren werken met de aangifte en de hulpmiddelen om ook voor komende jaren rendement uit deze bijeenkomst te kunnen halen. Je sluit de educatiebijeenkomst af met een examen. Dit examen toetst of je de noodzakelijke inhoud van de aangifte inkomstenbelasting heeft begrepen en of je kunt werken met de Kluwer
Belastinggids. Een ideale opstap voor de vervolgcursus “De fiscale praktijk voor gevorderden”.

 

Literatuur
Tijdens de cursus wordt er actief gewerkt met de Kluwer Belastinggids.
Deze kunt u online raadplegen in Navigator (voor NOAB-leden) of zelf van te voren aanschaffen.

Module 1

Je maakt kennis met het boxenstelsel, zoals dit in wet is verankerd. Bijzondere aandacht wordt besteed aan het fiscale partnerschap, de keuze hiervoor en de consequenties van een eventuele keuze voor fiscaal partnerschap. Eveneens wordt uitgebreid stil gestaan bij de fiscale aspecten van de eigen woning, waaronder de bijleenregeling. Bovendien komt box II aan de orde. Jou wordt uitgelegd, wanneer een belastingplichtige zich kwalificeert als houder van een aanmerkelijk belang en wat hiervan de consequenties zijn: met name welke “inkomensstromen” op grond van het AB-houderschap in box II belast worden. Tevens wordt aandacht besteed aan de terbeschikkingstellingsregeling in combinatie met het hebben van een aanmerkelijk belang. In dit licht wordt een kleine zijstap gemaakt naar de vennootschapsbelasting en enige aspecten van loonbelasting, welke van belang zijn voor jou om een goed beeld te krijgen van de status van de dga en zijn bv binnen de diverse fiscale figuren. De module wordt afgerond met een aantal casussen, waarin de leerstof met betrekking tot het fiscale partnerschap terugkomt en je wordt getraind in het verwerken van een situatie van terbeschikkingstelling in de aangifte inkomstenbelasting.

Module 2
In de tweede module komen de onderwerpen uit box I aan de orde, welke in de voorgaande module niet zijn behandeld. In het bijzonder de winst uit onderneming en alle daarbij behorende fiscale faciliteiten, inclusief de systematiek van de verliesverrekening. In deze module besteedt de docent tevens aandacht aan de zogenaamde “boxoverstijgende inkomensbestanddelen en aftrekposten”, zoals de persoonsgebonden aftrek. Deze module wordt afgerond met meerdere casussen, welke betrekking hebben op ondernemingsvraagstukken.

Module 3

In de derde module wordt uitgebreid stil gestaan bij box III. Uitgelegd wordt welke vermogensbestanddelen tot box III behoren, op welke vrijstellingen de belastingplichtige een beroep kan doen en op welke wijze de verschuldigde inkomstenbelasting voldaan kan worden. Daarnaast komen uitgebreid de diverse heffingskortingen aan bod. Ook onderdeel van module 3 is formeel belastingrecht. Hierbij wordt ingegaan op de bezwaar- en beroepsmogelijkheden van een belastingplichtige en de middelingsregelingen ten aanzien van inkomstenbelasting worden behandeld.

 

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.