Inbreng eenmanszaak / VOF of maatschap in BV-structuur

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 excl. btw. 
Niet-leden: € 237,50 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg mr. Pieter Smolders is als fiscaal jurist en vennoot verbonden aan
Marree & van Uunen
Belastingadviseurs te Oisterwijk.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 fiscaal
NBA 5
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 
In een aantal gevallen wenst een exploitant van een eenmanszaak
zijn IB-onderneming om te zetten in een BV-structuur.
Of dient een VOF of maatschap te worden ingebracht in een
BV-structuur. Vooral uit juridische overwegingen (beperking
risico’s of overdraagbaarheid van de onderneming) maar soms
ook uit fiscale overwegingen (uitstel van belastingheffing).
En als wordt gekozen voor de inbreng van de onderneming in
een BV, blijft het vaak niet bij één BV maar kiest men voor een
holdingstructuur.
 
Deze educatiebijeenkomst behandelt de inbreng van een eenmanszaak
/ VOF of maatschap in een BV-structuur. En dan zowel de fiscale
aspecten als de civielrechtelijke aspecten. U krijgt naast de presentatie
en tal van vakartikelen ook de beschikking over een groot aantal
rekenmodellen (BV-ja/BV-nee, inbreng, uitzakkingen) en modelakten
(zoals voorovereenkomsten en intentieverklaringen).
 
Onderwerpen
• afweging wel of geen BV (juridisch en fiscaal) ook aan de hand
van een BV-ja/BV-nee rekenmodel
• voorperioden en terugwerkende kracht bij inbreng in een BV
• ruisende en geruisloze inbreng in een holding en hoe werken beide
varianten (elke variant toegelicht met een Excel rekenmodel met voorbeelden van inbrengberekeningen)
• de voorwaarden en bepalingen van het bedingen van een stakingslijfrente bij de eigen BV (holding) en wat zijn de
advieskansen bij lijfrenten (soorten, tax-planning)
• wat zijn de maximale crediteringsmogelijkheden, wanneer dient agio te worden bedongen en wanneer kan agio worden
terugbetaald?
• hoe om te gaan met de inbreng van vastgoed
• de oprichtingsprocedures van BV’s en de aandachtspunten bij het beoordelen van de notariële oprichtings- en inbrengakten
 
Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug