Het nieuwe huwelijksvermogensrecht

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
Noab-leden: € 190,00 excl. btw.
Niet-leden: € 237,50 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
prof. mr. dr. Bernard Schols, hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Notarieel Recht van de Radboud
Universiteit Nijmegen.
mr. Chanien Engelbertink, estate planner te Bussum.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 0 (verplicht educatieonderwerp)
NOAB 5 (bij 2 of meer inschrijvingen)
RB 5 fiscaal
NBA 5
stempel_verplicht_cursusonderwerp.jpgDeze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 
Er zijn plusminus 65.000 huwelijken die jaarlijks worden gesloten. Ongeveer een kwart maakt hiervan vooraf huwelijkse
voorwaarden op. In de Eerste Kamer is met 38 tegen 37 stemmen besloten het huwelijksvermogensrecht te wijzigen, zodanig dat de wettelijke algehele gemeenschap van goederen wordt
beperkt.
 
Per 1 januari 2018 is dit wet geworden. Hierdoor neemt het aantal bij
te houden vermogens toe. De complicaties die dat voor de praktijk
meebrengt kunt u na deze bijeenkomst voor uw cliënt(en) in kaart
brengen. Het huwelijksvermogensrecht beïnvloedt immers vele
rechtsverhoudingen. Denk ook aan schuldeiserposities, de relatie met
de fiscus, borgstellingen, koopovereenkomsten en wat te denken van
faillissement. En dan hebben we het nog niet gehad over de interne
relatie.
 
Onderwerpen
• wat is de omvang van de nieuwe beperkte wettelijke gemeenschap? Welke verschillende vermogens dient u bij te houden?
• hoe loopt het in het nieuwe stelsel af met samenwoners die al vermogen samen hebben en hoe kunt u dit begeleiden?
• welke correctie vindt plaats m.b.t. het voorhuwelijkse ondernemingsvermogen? Wie is de bestuursbevoegde echtgenoot?
waarom is dat van belang voor de ondernemer? Wat zijn de verschillen in (toekomstige) gevolgen tussen privé-schulden en
gemeenschapsschulden. Waarom zijn er meer privé-schuldeisers?
• welke soorten huwelijkse voorwaarden zijn er? En hoeveel verschillende ‘gemeenschap van goederen’ zijn er? Mag u in de
toekomst ook nog kiezen voor een ‘ouderwetse’ gemeenschap van goederen?
• hoe gaat u om met een niet uitgevoerd verrekenbeding? Speelt het overgangsrecht een rol?
• op welke fiscale knelpunten en tegemoetkomingen kunt u een ondernemer wijzen?
 
Tevens worden er een paar praktisch uitstapjes gemaakt naar (levens)testamenten. Daarmee kunt u belangrijke zaken, die in deze rechtsgebieden rondom het huwelijksvermogensrecht spelen, direct voor uw cliënten toetsen in de praktijk en hen een advies meegeven.
 
Verplicht educatieonderwerp 2018 NOAB-leden
Het nieuwe huwelijksvermogensrecht is het verplichte educatieonderwerp voor NOAB-kantoren in 2018. Daarom krijgen NOAB-kantoren hiervoor geen PE-punten.
 

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

 

Terug