Herstructureringen in het MKB

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
190,00 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Onno de Groot RB is als fiscalist en vennoot ver-bonden aan Marree & Van Uunen Belastingadviseurs te Oisterwijk.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 fiscaal
NBA 5
De wijze waarop een BV-structuur in het mkb optimaal vormgegeven
en gewijzigd kan worden staat centraal tijdens deze cursus. De diverse herstructureringsfaciliteiten zullen op een praktijkgerichte manier behandeld worden, waarbij er met name aandacht wordt besteed aan de “Do’s en Don’ts”.
 
Er zijn vaak meerdere mogelijkheden om tot een bepaalde juridische structuur te komen, maar welke mogelijkheid verdient nu de voorkeur en waarom? In deze educatiebijeenkomst staan we ook stil bij De RJ-Uiting 2016-5 ‘Handreiking bij de toepassing van fiscale grondslagen door microrechtspersonen of kleine rechtspersonen’.
 
Onderwerpen
De volgende onderwerpen zullen zoveel mogelijk aan de hand van
praktijkvoorbeelden aan de orde komen:
• wanneer en waarom kiest men voor een holdingstructuur? Wat zijn de voor- en nadelen?
• welke belastingen zijn er van invloed op die keuze?
• wat is de doorlooptijd voor het aanpassen van de structuur? Op welk moment
moet er uiterlijk ingegrepen worden?
• er zal uitgebreid ingegaan worden op de diverse herstructureringsfaciliteiten, zoals de aandelenfusie, bedrijfsfusie, deelnemingsvrijstelling, juridische splitsing, juridische fusie en de fiscale eenheid. Deze regelingen worden inhoudelijk toegelicht aan de hand van praktijksituaties, waarbij ook de valkuilen aan de orde komen.
 
Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven. 
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Dan geldt een meerprijs van 25%. Neem contact op met het secretariaat via tel. 073 - 614 14 19 of educatie@noab.nl om u in te schrijven.
 
Terug