Fraude en BTW

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
16:00 - 19:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 124,00 excl. btw.
Niet-leden: € 155,00 excl. btw.
Bij de prijs is een kop soep en een broodje inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Frank Resseler is werkzaam bij BTW-INSTITUUT
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 3
RB 3 fiscaal
NBA 3

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

In toenemende mate vinden weer btw-controles door de
Belastingdienst plaats, al dan niet op verzoek van buitenlandse
belastingdiensten. Nederlandse ondernemers zullen aan
de hand van boeken en bescheiden moeten aantonen dat de
btw-regels op juiste wijze zijn toegepast. Is dit niet het geval,
dan kunnen nultarieven en aftrek van voorbelasting worden

geweigerd.

Ook kan sprake zijn van fraude door toeleveranciers en/of afnemers,
waarbij de ondernemer zelf met naheffingen kan worden geconfronteerd.
De vraag is dan hoe een zorgvuldig handelend ondernemer kan
herkennen dat er sprake is van fraude. Dat geldt ook voor de accountant
en/of het administratiekantoor dat betrokken is bij de fiscale
positie van de cliënt. In deze cursus wordt ingegaan op het herkennen
van btw-fraudesignalen, zodat de ondernemer en zijn adviseurs tijdig
maatregelen kunnen nemen.

Onderwerpen
• fraudesignalen bij grensoverschrijdende transacties
• fraudesignalen bij binnenlandse transacties
• factuurvereisten
• controleren van de ‘betrouwbaarheid’ van afnemers
• hoe ver gaat de zorgvuldigheidsverplichting
• wanneer wordt ‘zaken doen’ btw-technisch onveilig

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug