Flexwerk en ontslag op staande voet + De zieke werknemer: re-integratie, privacy en sociale zekerheid

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
16:00 - 19:00 uur
12:30 - 15:30 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 220,00 excl. btw
Niet-leden: € 275,00 excl. btw
Bij de prijs is kop soep en een broodje inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Marieke Hulstijn-Botter is een ervaren advocaat op het gebied van arbeidsrecht in brede zin. Haar klanten zijn vooral werkgevers. Naast het arbeidsrecht, houdt Marieke zich ook bezig met het tucht- en klachtrecht, zowel het medisch tuchtrecht als bijvoorbeeld het tuchtrecht voor advocaten.    
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 6
RB: nnb
NIRPA: nnb

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Flexwerk en ontslag op staande voet

Een flexibele schil is voor veel ondernemers onontbeerlijk. Maar
hoe ga je daarmee om en waar moet je rekening mee houden?
En wat als een werknemer over de schreef gaat? Welke
mogelijkheden heb je als werkgever om iemand direct de laan uit
te sturen?  

Zeker in de huidige roerige tijden moeten bedrijven genoeg manoeuvreer-
ruimte hebben om hun bedrijf aan te passen. Dat geldt ook voor
het personeelsbestand. In deze cursus wordt ingegaan op de
(on)mogelijkheden van flexibele arbeidsrelaties. Wat zijn de ontwikkelingen
en kansen waar je als adviseur van een werkgever op moet letten.

Verder wordt ingegaan op het ontslag op staande voet. Dit wordt ook wel
het ultimum remedium genoemd; het laatste redmiddel als er geen andere
remedie mogelijk is. De consequenties voor een werknemer zijn groot want
de werknemer staat na een ontslag op staande voet per direct op straat
zonder inkomen en zonder uitkering. Het is dan ook logisch dat er strenge
eisen gelden aan een rechtsgeldig ontslag op staande voet. In deze cursus
komt aan bod welke eisen er gelden, wat de actualiteiten zijn op het gebied
van ontslag op staande voet, wat de risico’s zijn en natuurlijk krijg je praktische
tips en tricks om je klanten zo goed als mogelijk te adviseren.

Onderwerpen

 • flexibele arbeidsrelaties
 • uitzendwerk
 • payroll
 • oproepkrachten
 • ontslag op staande voet
 • kansen en risico’s
 • praktische tips en tricks

 

De zieke werknemer: re-integratie, privacy en sociale zekerheid

Iedere werkgever krijgt er wel mee te maken: zieke werknemers. Er zijn nogal wat ‘spelregels’ bij arbeidsongeschiktheid waardoor veel werkgevers al gauw door de bomen het bos niet meer zien. Deze cursus biedt overzicht en houvast.

In deze cursus staat de zieke werknemer centraal. Welke verplichtingen rusten op de werkgever als het gaat om de re-integratie van de werknemer? En hoe zit het met de plichten van de werknemer zelf en de sanctiemogelijkheden? Privacy speelt in toenemende mate een rol in onze maatschappij, juist bij arbeidsongeschiktheid. Persoonsgegevens over iemands gezondheid zijn namelijk bijzondere persoonsgegevens waarvoor strengere eisen gelden. Hoe moet je daarmee omgaan als werkgever? Tot slot komt het geregeld voor dat een zieke werknemer uiteindelijk aanspraak moet maken op een socialezekerheidsuitkering, bijvoorbeeld een WIA-uitkering of een Ziektewetuitkering. Maar wat zijn de consequenties hiervan voor de werkgever en welke mogelijkheden zijn er om deze risico’s te beperken? Mr. Marieke Hulstijn-Botter bespreekt aan de hand van de actualiteit, rechtspraak en praktijkvoorbeelden wat er van een werkgever verwacht wordt als hij te maken krijgt met een zieke werknemer, welke ‘spelregels’ er gelden en zij geeft praktische tips en tricks voor u als adviseur.  

Onderwerpen

 • de zieke werknemer
 • re-integratie
 • poortwachter
 • privacy
 • sociale zekerheid
 • actualiteiten
 • praktische tips en tricks

Deze cursussen zijn ook seperaat te volgen:

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.

 

Terug