Fiscale aspecten vastgoed

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: 190,00 excl. btw.
Niet-leden: 237,50 excl. btw. 
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Friso van de Weerdt is fiscaal jurist
en partner bij Punt & Van de Weerdt
Belastingadviseurs.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 fiscaal
NBA 5

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Een ieder die beroepsmatig of als belegger met vastgoed te
maken heeft, loopt al snel tegen meerdere fiscale vraagstukken
aan: BTW, overdrachtsbelasting, winstbelastingen (inkomstenbelasting
of vennootschapsbelasting), box 3 en estate-planning.

Deze educatiebijeenkomst zet alle fiscale aspecten rondom vastgoed op
een rij. Een must voor elk NOAB-kantoor dat zijn klanten scherp wil
kunnen adviseren op het gebied van vastgoed. De educatiebijeenkomst
is uitermate praktisch opgezet met tal van praktijkvoorbeelden en
doorspekt met tips en trucs om belastingheffing rondom vastgoed te
minimaliseren.
 

Onderwerpen
• vastgoed en winstsfeer: etikettering van woon-werkpanden,
afschrijving en op- of afwaardering van vastgoed, bodemwaarde,
toepassing van de herinvesteringsreserve en ruilarresten,
terbeschikkingstellingsregeling
• de scheidslijn tussen box 1 en box 3; uitponden, projectontwikkeling,
voorkennis, snel doorverkopen
• vastgoed en box 3; waardering verhuurde woningen; strijd met EU-recht
• vastgoed en btw: nieuwe definitie bouwterrein, koop-aanneem
overeenkomsten, transformatie-panden, (ver)nieuwbouw, verhuur
(plus) van onroerende zaken, algemeenheid van goederen
• vastgoed en overdrachtsbelasting; anti-cumulatie met btw,
woningen en niet-woningen, 6-maandstermijn al dan niet VON,
reikwijdte economische eigendom
• vastgoed en estate-planning: BOF voor vastgoed BV, APV in plaats
van familiestichting

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.

 

Terug