Fiscale aandachtspunten voor de DGA

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 excl. btw. 
Niet-leden: € 237,50 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Friso van de Weerdt is fiscaal jurist en partner bij Punt & Van de Weerdt Belastingadviseurs te
‘s-Gravenhage.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 fiscaal
NBA 5
NIRPA 48 kennis
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 
In deze educatiebijeenkomst wordt stilgestaan bij veel verschillende
onderwerpen die de DGA in zijn of haar dagelijkse praktijk raakt.
‘Death and taxes’ is een bekend credo over de twee onvermijdelijke
dingen in het leven. En het geldt bij uitstek voor de DGA. De DGA is
een persoon die met alle soorten belastingen te maken heeft. Zowel
tijdens zijn of haar actieve loopbaan als daarna. In goede en in slechte tijden.
En doorgaans betreft dit ook meerdere generaties.
 
Nieuwe ontwikkelingen worden belicht tijdens de educatiebijeenkomst.
Zowel op het gebied van wetgeving als rechtspraak, waarbij
in het laatste geval tegenwoordig ook over de grens moet worden
gekeken. Zeker waar het, het formele belastingrecht en de btw
betreft. Van belang is dat de DGA bijzondere belangstelling heeft
genoten van de diverse commissies die de regering hebben geadviseerd
over komende belastinghervormingen. De kans is groot dat de wijzigingen
in box 3 op korte en lange termijn de DGA ook zullen raken
via parallelle wijzigingen in box 2. Tijdens de educatiebijeenkomst
zal er in ruime mate gelegenheid zijn om vragen te stellen en eigen
praktijkgevallen aan de orde te stellen.
 
Onderwerpen
• onzakelijke leningen en borgstellingen
• wel of niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen
• rekening courant schuld aan de BV, eigen woning schuld bij de BV
• de ‘dga-taks’ die is aangekondigd (heffen over BV schulden boven de € 500.000,-)
• bedrijfsopvolging (o.a. cumulatief preferente aandelen en vastgoedportefeuille)
• vermogen in box 3 of box 2 (boxhoppen)
• terbeschikkingstellingsregeling, al dan niet maatschappelijk ongebruikelijk
 
Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug