Exclusief voor NOAB-kantoren: pilot met Avanzer Advies

logo_avanzer_advies.pngEén van de speerpunten uit het NOAB Beleidsplan 2016-2018 is ICT-ondersteuning. Een onderdeel daarvan is het organiseren van pilots: NOAB-leden kunnen tegen speciale condities of op exclusieve basis meedoen met pilots op het gebied van software, tools en platformen.  In dit kader organiseert NOAB samen met Wolters Kluwer een pilot van Avanzer Advies om leden kennis te laten maken met de waarde van alertering en duiding van fiscale wijzigingen met praktische toepasbare toelichting om klanten van pro-actief advies te voorzien.

WAT IS Avanzer advies?

Avanzer Advies is een nieuw product van Wolters Kluwer, dat is ontwikkeld voor advieskantoren om ondersteuning te bieden in het verlenen van persoonlijk pro-actief advies. 

Het product is ontwikkeld na veel gesprekken met adviseurs en hun klanten. Er is goed gekeken hoe de markt verandert. Technologisch en qua regelgeving. De behoefte verschuift. En de toegevoegde waarde komt meer en meer te liggen op pro-actief advies. Avanzer Advies biedt een oplossing die het adviseurs mogelijk maakt dat pro-actieve advies te verlenen.
 

avanzer-adviesjpg_0.jpg

 

EIGENSCHAPPEN AVANZER ADVIES 

  • Alerts bij belangrijke wijzigingen in wet- en regelgeving die noodzaken tot het informeren van uw klant of kans bieden uw klant pro-actief te adviseren (dus geen gewone nieuwsbrief!);
  • Korte duiding met belangrijkste hoogtepunten en bronvermelding;
  • Profielbeschrijving van klanten die geraakt worden;
  • Handige communicatie op de manier die bij uw klant past;
  • Handige tools en checklists.

AANBOD EN VERWACHTING

  • 25 NOAB-leden krijgen 3 maanden lang onbeperkt toegang tot Avanzer Advies;

  • Via een closed community kun je met onze ontwikkelaars en collega’s spreken over het gebruik van het product en

  • Pilot-leden kunnen meedenken met nieuwe ontwikkelingen, zoals koppeling met andere informatiesystemen en detectie van door fiscale verandering geraakte klanten.

KICK-OFF: vrijdag 29 september

De pilot zal starten met een kick-off op vrijdag 29 september van 14.45 tot ca. 16.15 uur.

In deze bijeenkomst maakt u onder begeleiding kennis met de tool.

Deze bijeenkomst is gratis voor NOAB-leden en aspiranten.

AANMELDEN & MEER INFO

Meld u aan door op de datum hieronder te klikken. NOAB geeft uw aanmelding door aan Wolters Kluwer. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

 

Terug

PS: op 29 september zijn er in totaal drie pilots. Maak efficiënt kennis met deze drie veelbelovende tools door u ook aan te melden voor de andere twee:

• 09:30 – 10:00 u: ontvangst
• 10:00 – 12:00 u: pilot Storecove 
• 12:00 – 12:30 u: lunch
• 12:30 – 14:30 u: pilot Analysio
• 14:30 – 14:45 u: korte pauze 
• 14:45 – 16:15 u: pilot Avanzer