Estateplanning

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: 190,00 excl. btw 
Niet-leden: 237,50 excl. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Onno de Groot is als fiscalist en vennoot verbonden aan Marree & van Uunen Belastingadviseurs te
Oisterwijk.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 2.5 fiscaal, 2.5 niet-fiscaal
NBA 5

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Bij overhevelen van vermogen naar de volgende generatie
spelen diverse fiscale regelingen een rol. De uitdaging is
uiteraard om de heffing zo laag mogelijk te houden, maar ook
uitstel van belastingheffing kan een doel zijn. Dit speelveld
beperkt zich niet alleen tot de schenk- en erfbelasting, maar
ook voor de inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting is
een goed advies waardevol.

De diverse fiscale regelingen kunnen niet los gezien worden van
het huwelijksvermogensrecht of het erfrecht. In deze educatiebijeenkomst
worden zowel kansen als bedreigingen van vermogensoverheveling
onder de aandacht gebracht.  Deze educatiebijeenkomst heeft als doel om de deelnemers een overzicht van de (on)mogelijkheden te verschaffen, zodat zij hun cliënten gevraagd (advies) en ongevraagd (signaleren) kunnen bijstaan in deze
complexe materie.

Onderwerpen
• diverse regelingen en waardebepalingen voor de schenk- en
erfbelasting, inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting, waarbij
ook speciale aandacht wordt besteed aan de diverse regelingen voor
bedrijfsopvolging
• de basisbeginselen voor inrichting van een financiële planning
• huwelijksvermogensrecht en planningsmogelijkheden vanuit fiscale invalshoek
• erfrecht: wat zijn de mogelijkheden als er geen testament is opgesteld
• testamenten en legaten (overzicht van diverse testamentvormen: wat is het beste voor de ondernemer?)
• vermogensoverheveling tijdens leven en zeggenschap over het vermogen
• actualiteiten

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug