Estateplanning

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
190,00 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Onno de Groot is als fiscalist en vennoot verbonden aan Marree & van Uunen Belastingadviseurs te
Oisterwijk.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 2.5 fiscaal, 2.5 niet-fiscaal
NBA 5

Bij overhevelen van vermogen naar de volgende generatie
spelen diverse fiscale regelingen een rol. De uitdaging is
uiteraard om de heffing zo laag mogelijk te houden, maar ook
uitstel van belastingheffing kan een doel zijn. Dit speelveld
beperkt zich niet alleen tot de schenk- en erfbelasting, maar
ook in de inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting is een
goed advies waardevol.

Verder kunnen de fiscale regelingen niet los gezien worden van
bijvoorbeeld het huwelijksvermogensrecht of het erfrecht. In deze
educatiebijeenkomst worden zowel kansen als bedreigingen van
vermogensoverheveling onder de aandacht gebracht.

Deze educatiebijeenkomst heeft als doel om de deelnemers een overzicht
van de (on)mogelijkheden te verschaffen, zodat zij hun cliënten
gevraagd (advies) en ongevraagd (signaleren) kunnen bijstaan in deze
complexe materie.

Onderwerpen
• diverse regelingen en waardebepalingen voor de schenk- en erfbelasting, inkomstenbelasting en overdrachtsbelasting
• huwelijksvermogensrecht en planningsmogelijkheden vanuit fiscale invalshoek
• erfrecht: wat zijn de mogelijkheden als er geen testament is opgesteld
• testamenten en legaten (overzicht van diverse testamentvormen: wat is het beste voor de ondernemer?)
• vermogensoverheveling tijdens leven en zeggenschap over het vermogen
• bijzondere aandacht voor de bedrijfsopvolgingsregeling
• actualiteiten

Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven. 
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Dan geldt een meerprijs van 25%. Neem contact op met het secretariaat via tel. 073 - 614 14 19 of educatie@noab.nl om u in te schrijven.
 
Terug