Eigen woning

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 200,00 excl. btw
Niet-leden: € 250,00 excl. btw
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Frits van der Kamp CT is onafhankelijk fiscaal juridisch adviseur familievermogensrecht met een eigen adviespraktijk.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 5
RB: 5 fiscaal

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

De eigenwoningregeling is sinds 2013 verrijkt met deannuïtaire
aflossingsverplichting voor ‘nieuwe eigen woningschulden’. Van belang is
te weten wanneer er nog sprake is van een ‘bestaande eigenwoningschuld’,
ofwel overgangsrecht. Vervolgens kan vastgesteld worden dat na bijna
twee decennia van renteaftrekbeperkingen sinds 2001 (30-jaarsperiode)
er met de in 2017 aangenomen tarief ingrepen per 2020 en verder
wederom een stap is gemaakt richting de afschaffing van de renteaftrek
voor de eigen woning.

Tevens heeft de evaluatie van de eigenwoningregeling begin 2020
plaatsgevonden. Daaruit komt een ronduit, doch volstrekt verwacht,
alarmerend beeld naar voren: te ingewikkeld door de opvolgende wijzigingen,
met situaties die al samenlopend een zeer technisch karakter -lees
vrijwel ondoorgrondelijk- krijgen. Zeker is dat de Prinsjesdagvoorstellen 2021
met het oog op de gemelde complexiteit dit jaar verwachtingsvol worden
tegemoet gezien.

Kennis van het huwelijksvermogensrecht en de invloed van (gedefiscaliseerde..,
althans soms!) vergoedingsrechten bij investeringen in de gezamenlijke woning
of die van een partner is inmiddels onontbeerlijk. Tevens is daarbij advies
voor alternatieven mogelijk of gewenst.

Vele tips & tricks

Op welke wijze kan men daarmee rekening houden? Wat als je aflossingsinstrument ineens aan een annuïtaire lening is gekoppeld? Hoe kun je optimaal de renteaftrek vormgeven bij scheiding en profiteren van de ‘economische benadering’ van de wetgever? Hoe benut je de mogelijkheden van alle besluiten, waaronder die voor tekortschietende of al tekortgeschoten uitkeringsvrijstellingen? Het fiscaal partnerschap is daarbij een onmisbare schakel geworden! Over deze en nog veel meer vragen, praktijkvoorbeelden, aangifte tips en trucs en puzzelstukjes gaat de cursus Eigen Woning anno 2020.

Onderwerpen

  • de hoofdregels van de eigen woningregeling, vóór en na 2013
  • de rol van het fiscaal partnerschap
  • life events: huwen, scheiden, overlijden, verhuizen, verbouwen.
  • de rol van de familiehypotheek/lenen van de bv/schuld in box 3 of 1 (etikettering)
  • buitenland
  • jurisprudentie
  • besluiten (goed én afkeurend) met casuïstiek

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.