E-learning Wwft

noab_picto_elearning_blauw.jpg
E-learning
noab_pictogram_tijd-01.jpg
De e-studies volgt u waar en
wanneer u maar wilt, een-voudig via uw eigen pc. De studiebelasting van de e-studies (met
certificeringstoets) is ongeveer 3 uur per e-studie.
noab_pictogram_euro-01.jpg
€ 124,00 excl. btw. Inclusief
certificeringstoets. Een e-studie dient na ontvangst
van de inloggegevens binnen 3 maanden te worden af-gerond met de mogelijkheid tot herkansing (na drie pogingen), kosten hiervoor zijn € 25,00 excl. btw.
Tevens is het mogelijk deze 3
maanden termijn met 1 maand te verlengen. Kosten hiervoor zijn € 35,00 excl. btw.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 3
De Wwft heeft als doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en het financieren van terrorisme tegen te gaan om de integriteit van het financiële
en economische stelsel te waarborgen. Daartoe zijn het cliëntenonderzoek
en de meldingsplicht in de Wwft opgenomen.
 
In deze e-module wordt aandacht besteed aan:
• de verscherping van de regelingen in verband met het voorkomen van het
gebruik van het financiële stelsel voor het financieren van terrorisme
• de wijzigingen die de Vierde AntiWitwasrichtlijn met zich mee brengen
• de reikwijdte van de Wwft
• de drie soorten cliëntenonderzoek
• verduidelijking van de procedures van het cliëntenonderzoek voor
rechtspersonen, de customer due dilligence. Niet alleen de
identiteit van een cliënt moet worden vastgesteld, ook moet er een
uitgebreider onderzoek worden ingesteld. Customer due dilligence
houdt onder meer in:
- de vaststelling en verificatie van de identiteit van de cliënt
- de vaststelling en verificatie van de ‘Ultimate Beneficial Owner’
- de vaststelling van het doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie
- permanente monitoring van de relatie en toetsing van het risicoprofiel en de herkomst van de bronnen van het vermogen
• introductie van de ‘risicogeoriënteerde benadering’
• melding van ongebruikelijke transacties
• de gevolgen van het niet naleven van de Wwft-spelregels
 
Studievorm
Deze cursussen volgt u via e-learning. NOAB biedt deze e-studies aan in samenwerking met IFK. Na inschrijving ontvangt u toegang tot de online module. In de e-studies wordt een helder overzicht gegeven van de belangrijkste wettelijke bepalingen, inclusief een vertaling naar de dagelijkse praktijk. Er wordt veel gebruik gemaakt van praktijksituaties uit de administratie- en belastingadvisering. De e-studies bestaan uit enkele hoofdstukken met informatie en uitgebreide oefencases. In een oefencasus krijgt u, nadat u de vraag heeft beantwoord, het juiste antwoord gepresenteerd. Door te oefenen met casuïstiek leert u snel de opgedane kennis toe te passen in de dagelijkse praktijk. Nadat u de oefencases heeft afgerond, kunt u de certificeringstoets starten.
 
Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven. 
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Dan geldt een meerprijs van 25%. Neem contact op met het secretariaat via tel. 073 - 614 14 19 of educatie@noab.nl om u in te schrijven.
 
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging hiervan. Tevens zal een medewerker van NOAB contact met u opnemen voor overleg over de door u gewenste aanvangsdatum. Dit is ook het moment waarop u de inloggegevens ontvangt.

 

 

Terug