E-learning Werkkostenregeling

noab_picto_elearning_blauw.jpg
E-learning
noab_pictogram_tijd-01.jpg
De e-studies volgt u waar en
wanneer u maar wilt, een-voudig via uw eigen pc. De studiebelasting van de e-studies (met
certificeringstoets) is ongeveer 3 uur per e-studie.
noab_pictogram_euro-01.jpg
€ 124,00 excl. btw. Inclusief
certificeringstoets. Een e-studie dient na ontvangst
van de inloggegevens binnen 3 maanden te worden af-gerond met de mogelijkheid tot herkansing (na drie pogingen), kosten hiervoor zijn € 25,00 excl. btw.
Tevens is het mogelijk deze 3
maanden termijn met 1 maand te verlengen. Kosten hiervoor zijn € 35,00 excl. btw.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 3
De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 definitief
ingevoerd. Door de invoering van deze regeling kunnen
werkgevers maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de vrije
ruimte) aanwijzen als onbelaste vergoedingen en verstrekkingen
voor de werknemers.
 
Over het bedrag boven de vrije ruimte betalen werkgevers 80% eindheffing.
De regeling kent gerichte vrijstellingen en nihil-waarderingen,
die niet ten koste gaan van de vrije ruimte. Ook is er een nieuwe
manier voor het waarderen van loon in natura. In deze e-module
staan de verschillende aspecten van de werkkostenregeling centraal.
Zo komen onder andere de volgende begrippen aan de orde:
• voordelen buiten de dienstbetrekking om
• werkplek-gerelateerde voorzieningen
• gerichte vrijstellingen
• intermediaire vergoedingen
• verstrekkingen waarvoor de werknemer een eigen bijdrage
van tenminste de factuurwaarde betaalt
• naturavormen van loon die op nihil worden gewaardeerd
 
Studievorm
Deze cursussen volgt u via e-learning. NOAB biedt deze e-studies aan in samenwerking met IFK. Na inschrijving ontvangt u toegang tot de online module. In de e-studies wordt een helder overzicht gegeven van de belangrijkste wettelijke bepalingen, inclusief een vertaling naar de dagelijkse praktijk. Er wordt veel gebruik gemaakt van praktijksituaties uit de administratie- en belastingadvisering. De e-studies bestaan uit enkele hoofdstukken met informatie en uitgebreide oefencases. In een oefencasus krijgt u, nadat u de vraag heeft beantwoord, het juiste antwoord gepresenteerd. Door te oefenen met casuïstiek leert u snel de opgedane kennis toe te passen in de dagelijkse praktijk. Nadat u de oefencases heeft afgerond, kunt u de certificeringstoets starten.
 
Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven. 
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Dan geldt een meerprijs van 25%. Neem contact op met het secretariaat via tel. 073 - 614 14 19 of educatie@noab.nl om u in te schrijven.
 
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging hiervan. Tevens zal een medewerker van NOAB contact met u opnemen voor overleg over de door u gewenste aanvangsdatum. Dit is ook het moment waarop u de inloggegevens ontvangt.
 
Terug