E-learning Ontslag en gouden handdruk

noab_picto_elearning_blauw.jpg
E-learning
noab_pictogram_tijd-01.jpg
De e-studies volgt u waar en
wanneer u maar wilt, een-voudig via uw eigen pc. De studiebelasting van de e-studies (met
certificeringstoets) is ongeveer 3 uur per e-studie.
noab_pictogram_euro-01.jpg
€ 124,00 excl. btw. Inclusief
certificeringstoets. Een e-studie dient na ontvangst
van de inloggegevens binnen 3 maanden te worden af-gerond met de mogelijkheid tot herkansing (na drie pogingen), kosten hiervoor zijn € 25,00 excl. btw.
Tevens is het mogelijk deze 3
maanden termijn met 1 maand te verlengen. Kosten hiervoor zijn € 35,00 excl. btw.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 3
Een werknemer ontvangt in sommige gevallen een gouden handdruk bij
zijn/haar ontslag. Een gouden handdruk is een ander woord voor ontslagvergoeding. Sinds 1 juli 2015 wordt deze gouden handdruk vervangen door de (vaak lagere) transitievergoeding. Wel blijft er bij ontslag met
wederzijds goedvinden onderhandeling mogelijk over de hoogte van deze
vergoeding. In deze e-module staan de verschillende juridische
en fiscale gevolgen van ontslag centraal.
 
Een en ander wordt besproken vanuit het gezichtspunt van de (ontslagen)
werknemer. De wetgeving die voortvloeit uit de Wet werk en zekerheid is - voor zover ingegaan per 1 januari 2015 - uiteraard in de e-module verwerkt. De wijzigingen per 1 juli 2015 of later worden ook toegelicht.
 
Zo wordt onder andere aandacht besteed aan:
• diverse aspecten van de arbeidsovereenkomst
• de bepaling van de hoogte van de ontslaguitkering
• onmiddellijk over de ontslagvergoeding afrekenen voor de
inkomstenbelasting en de fiscale mogelijkheden van bestaande in
stamrechten ondergebrachte ontslagvergoedingen
• de verschillende uitkeringen waarop een ontslagen werknemer
recht heeft (met name WW)
 
Studievorm
Deze cursussen volgt u via e-learning. NOAB biedt deze e-studies aan in samenwerking met IFK. Na inschrijving ontvangt u toegang tot de online module. In de e-studies wordt een helder overzicht gegeven van de belangrijkste wettelijke bepalingen, inclusief een vertaling naar de dagelijkse praktijk. Er wordt veel gebruik gemaakt van praktijksituaties uit de administratie- en belastingadvisering. De e-studies bestaan uit enkele hoofdstukken met informatie en uitgebreide oefencases. In een oefencasus krijgt u, nadat u de vraag heeft beantwoord, het juiste antwoord gepresenteerd. Door te oefenen met casuïstiek leert u snel de opgedane kennis toe te passen in de dagelijkse praktijk. Nadat u de oefencases heeft afgerond, kunt u de certificeringstoets starten.
 
Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven. 
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Dan geldt een meerprijs van 25%. Neem contact op met het secretariaat via tel. 073 - 614 14 19 of educatie@noab.nl om u in te schrijven.
 
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging hiervan. Tevens zal een medewerker van NOAB contact met u opnemen voor overleg over de door u gewenste aanvangsdatum. Dit is ook het moment waarop u de inloggegevens ontvangt.
 
Terug