E-learning Bedrijfsopvolging IB-ondernemer

noab_picto_elearning_blauw.jpg
E-learning
noab_pictogram_tijd-01.jpg
De e-studies volgt u waar en
wanneer u maar wilt, een-voudig via uw eigen pc. De studiebelasting van de e-studies (met certificerings- toets) is ongeveer 3 uur per e-studie.
noab_pictogram_euro-01.jpg
€ 124,00 excl. btw. Inclusief
certificeringstoets. Een e-studie dient na ontvangst van de inloggegevens binnen 3 maanden te worden afgerond met de mogelijkheid tot herkansing (na drie pogingen), kosten hiervoor zijn € 25,00 excl. btw. Tevens is het mogelijk deze 3 maanden termijn met 1 maand te verlengen. Kosten hiervoor zijn € 35,00 excl. btw.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 3
RB 1 fiscaal
Jaarlijks vindt er een groot aantal bedrijfsoverdrachten plaats.
In deze e-module wordt de deelnemer geïnformeerd over de actuele stand
van zaken rond alle onderwerpen die bij de bedrijfsoverdracht van een IB-onderneming een rol spelen.
 
Zo wordt onder andere aandacht besteed aan:
• de verschillende manieren om een IB-onderneming te beëindigen
• de (gedeeltelijke) staking en fictieve staking
• de stakingswinst en stakingsfaciliteiten
• de fiscale gevolgen van de verkoop van de onderneming, het
aangaan en beëindigen van
• verschillende samenwerkingsvormen, de inbreng in een BV,
echtscheiding, overlijden en emigratie van een IB-ondernemer
• de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten in de Successiewet
• de bedrijfsopvolgings- en terbeschikkingstellingsregeling binnen
de Wet IB 2001
 
Studievorm
Deze cursussen volgt u via e-learning. NOAB biedt deze e-studies aan in samenwerking met IFK. Na inschrijving ontvangt u toegang tot de online module.
In de e-studies wordt een helder overzicht gegeven van de belangrijkste wettelijke bepalingen, inclusief een vertaling naar de dagelijkse praktijk. Er wordt veel
gebruik gemaakt van praktijksituaties uit de administratie- en belastingadvisering. De e-studies bestaan uit enkele hoofdstukken met informatie en uitgebreide oefencases. In een oefencasus krijgt u, nadat u de vraag heeft beantwoord, het juiste antwoord gepresenteerd. Door te oefenen met casuïstiek leert u snel de opgedane kennis toe te passen in de dagelijkse praktijk. Nadat u de oefencases heeft afgerond, kunt u de certificeringstoets starten.
 
Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven. 
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Dan geldt een meerprijs van 25%. Neem contact op met het secretariaat via tel. 073 - 614 14 19 of educatie@noab.nl om u in te schrijven.
 
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging hiervan. Tevens zal een medewerker van NOAB contact met u opnemen voor overleg over de door u gewenste aanvangsdatum. Dit is ook het moment waarop u de inloggegevens ontvangt.
 
Terug