E-learning Bedrijfsopvolging DGA

noab_pictogram_e-learning-01.jpg
E-learning
noab_pictogram_tijd-01.jpg
De e-studies volgt u waar en
wanneer u maar wilt, een-voudig via uw eigen pc. De studiebelasting van de e-studies (met certificerings-toets) is ongeveer 3 uur per   e-studie.
noab_pictogram_euro-01.jpg
€ 124,00 excl. btw. Inclusief
certificeringstoets. Een e-studie dient na ontvangst
van de inloggegevens binnen 3 maanden te worden af-gerond met de mogelijkheid tot herkansing (na drie pogingen), kosten hiervoor zijn € 25,00 excl. btw.
Tevens is het mogelijk deze 3
maanden termijn met 1 maand te verlengen. Kosten hiervoor zijn € 35,00 excl. btw.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 3
RB 1 fiscaal
In Nederland staan ruim 1,5 miljoen ondernemingen geregistreerd.
Elk bedrijf krijgt vroeg of laat te maken met de problematiek rondom de bedrijfsopvolging. Bij de bedrijfsopvolging wordt het bedrijf geconfronteerd
met een groot aantal vragen van civielrechtelijke, fiscale en financiële aard. Bovendien kan een bedrijfsopvolging op veel verschillende manieren
plaatsvinden. Daarbij moet ook worden gedacht aan de situatie dat de ondernemer of directeur-grootaandeelhouder voor de uiteindelijke overdracht komt te overlijden.
 
De manier waarop een bedrijfsopvolging binnen een BV kan plaatsvinden, is voor een groot deel afhankelijk van de (juridische) structuur van de BV.
 
In deze e-module komen de volgende drie methodieken aan de orde:
• verkoop/overdracht van de onderneming (activa en passiva) door de (werk-)BV
• verkoop/overdracht van de aandelen in de (werk-)BV, die de aandeelhouder in privé houdt
• verkoop/overdracht van de aandelen in de (werk-)BV die door een andere vennootschap (holding-BV of houdster-vennootschap) worden gehouden
 
In het geval van aandelenoverdracht wordt onderscheid gemaakt tussen de situatie waarin deze aandeelhouder bij leven via een aandelenoverdracht het belang in zijn onderneming overdraagt aan een opvolger en de situatie waarin de aandelen vererven bij het overlijden van de aandeelhouder. Naast de soms spectaculaire verschillen in belastingheffing tussen de verschillende vormen van bedrijfsopvolging worden ook de financiering en de juridische uitvoerbaarheid behandeld.
 
Studievorm
Deze cursussen volgt u via e-learning. NOAB biedt deze e-studies aan in samenwerking met IFK. Na inschrijving ontvangt u toegang tot de online module. In de e-studies wordt een helder overzicht gegeven van de belangrijkste wettelijke bepalingen, inclusief een vertaling naar de dagelijkse praktijk. Er wordt veel gebruik gemaakt van praktijksituaties uit de administratie- en belastingadvisering. De e-studies bestaan uit enkele hoofdstukken met informatie en uitgebreide oefencases. In een oefencasus krijgt u, nadat u de vraag heeft beantwoord, het juiste antwoord gepresenteerd. Door te oefenen met casuïstiek leert u snel de opgedane kennis toe te passen in de dagelijkse praktijk. Nadat u de oefencases heeft afgerond, kunt u de certificeringstoets starten.
 
Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven. 
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Dan geldt een meerprijs van 25%. Neem contact op met het secretariaat via tel. 073 - 614 14 19 of educatie@noab.nl om u in te schrijven.
 
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging hiervan. Tevens zal een medewerker van NOAB contact met u opnemen voor overleg over de door u gewenste aanvangsdatum. Dit is ook het moment waarop u de inloggegevens ontvangt.
 
Terug