E-learning Auto en de fiscus

noab_picto_elearning_blauw.jpg
E-learning
noab_pictogram_tijd-01.jpg
De e-studies volgt u waar en
wanneer u maar wilt, een-voudig via uw eigen pc. De studiebelasting van de e-studies (met
certificeringstoets) is ongeveer 3 uur per e-studie.
noab_pictogram_euro-01.jpg
€ 124,00 excl. btw. Inclusief
certificeringstoets. Een e-studie dient na ontvangst
van de inloggegevens binnen 3 maanden te worden af-gerond met de mogelijkheid tot herkansing (na drie pogingen), kosten hiervoor zijn € 25,00 excl. btw.
Tevens is het mogelijk deze 3
maanden termijn met 1 maand te verlengen. Kosten hiervoor zijn € 35,00 excl. btw.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 3
In Nederland zijn er ruim 10 miljoen motorvoertuigen. Dit zijn zo’n 8 miljoen personenvoertuigen en voor de rest zijn dit vooral vrachtwagens,
bestelwagens en aanhangwagens. Wat betreft de auto is er een zeer
uitgebreide fiscale regelgeving. Hiermee belast de wetgever het gebruik
van de auto en probeert hij dit gebruik ook op grond van milieumaatregelen
te ontmoedigen. Deze regelgeving is zeer veranderlijk en verdient
daardoor voortdurende aandacht van zowel de werkgever, de werknemer als
de ondernemer. Al met al voldoende aanleiding om eens uitgebreid stil te staan bij alle fiscale regelgeving rond de auto.
 
In deze e-module wordt onder andere aandacht besteed aan:
• de vraag wanneer de auto van de ondernemer tot zijn ondernemings- of privévermogen behoort
• de bijtelling wegens privégebruik van de auto
• de belangrijkste regelgeving op het gebied van de loonbelasting,
de omzetbelasting, de motorrijtuigenbelasting en de BPM
 
Studievorm
Deze cursussen volgt u via e-learning. NOAB biedt deze e-studies aan in samenwerking met IFK. Na inschrijving ontvangt u toegang tot de online module. In de e-studies wordt een helder overzicht gegeven van de belangrijkste wettelijke bepalingen, inclusief een vertaling naar de dagelijkse praktijk. Er wordt veel gebruik gemaakt van praktijksituaties uit de administratie- en belastingadvisering. De e-studies bestaan uit enkele hoofdstukken met informatie en uitgebreide oefencases. In een oefencasus krijgt u, nadat u de vraag heeft beantwoord, het juiste antwoord gepresenteerd. Door te oefenen met casuïstiek leert u snel de opgedane kennis toe te passen in de dagelijkse praktijk. Nadat u de oefencases heeft afgerond, kunt u de certificeringstoets starten.
 
Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven. 
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Dan geldt een meerprijs van 25%. Neem contact op met het secretariaat via tel. 073 - 614 14 19 of educatie@noab.nl om u in te schrijven.
 
Na inschrijving ontvangt u een bevestiging hiervan. Tevens zal een medewerker van NOAB contact met u opnemen voor overleg over de door u gewenste aanvangsdatum. Dit is ook het moment waarop u de inloggegevens ontvangt.
 
Terug