De VOF in de (fiscale) adviespraktijk

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 excl. btw.
Niet-leden: € 237,50 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.

noab_pictogram_docent-01.jpg  

Mr. Eric van Uunen is als fiscaal jurist en vennoot verbonden aan Marree & Van Uunen Belastingadviseurs.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 fiscaal

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Aan de hand van een concreet model voor een vof-akte komen
alle fiscale (en juridische) aspecten van een personenvennootschap
aan bod: het aangaan van een vof, de inbreng van een
eenmanszaak in een vof, de winstverdeling bij een vof en ten
slotte de beëindiging van een vof.

Zo krijgt u de beschikking over o.a. Word-modellen van een vof-akte
en een ontbindingsakte en Excel-modellen voor een inbreng en
beëindiging van een vof (ruisend en geruisloos). Ook het voorontwerp van
het wetsvoorstel Modernisering personenvennootschappen, en dan vooral de
impact voor de adviespraktijk, komt tijdens deze educatiebijeenkomst aan bod.

Onderwerpen
• het aangaan van een vof en terugwerkende kracht
• inbrengen van een eenmanszaak in een vof: voorbehoud stille reserves,
vormen van inverdienregelingen, betalingen buiten de boeken om, inbreng van
gebruik en genot en welke inbrengvariant verdient wanneer de voorkeur
• hoe luidt bij een voorbehoud van stille reserves een anti-fixatieclausule
• hoe luidt een zakelijke winstverdelingsbepaling
• btw-valkuilen bij een vof
• overdrachtsbelastingvalkuilen bij een vof (bij inbreng en bij een verdeling)
• de vof als instrument voor een bedrijfsoverdracht of –opvolging en de vof tussen
een bv en haar eigen DGA als instrument voor een terugkeer uit de bv (etikettering aandelen, winstverdeling, inbreng TBS-vastgoed in de bv, en dergelijke)

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Klik hier om het inschrijfformulier in te vullen.
 

Terug

 


 

Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?

Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.