De coöperatie als samenwerkingsvorm

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
190,00 excl. btw. 
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Dick Bijl is sinds 1993 zelfstandig belastingadviseur in maatschapsverband en docent.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 2.5 fiscaal, 2.5 niet-fiscaal
NBA 5

De coöperatieve vereniging wordt momenteel veelvuldig
ingezet als ideale samenwerkingsvorm in verschillende
branches. Naast de functionele vorm is de coöperatie ook
een rechtspersoon. Dit betekent dat er juridische en fiscale
aspecten aan deze coöperatieve samenwerkingsvorm zijn
verbonden. De leden van de coöperatie zullen ook te maken
kunnen krijgen met belastingheffing.

De diversiteit van het aantal coöperaties maakt dat de juridische
aspecten en belastingheffing soms verschillend zijn en dat maakt
ook dat deze rechtsvorm uitermate interessant en dynamisch is.

Deze educatiebijeenkomst heeft als doel om de deelnemers een overzicht
te geven van de belangrijke juridische en fiscale aspecten van
de coöperatie. Daarnaast is het de bedoeling dat de coöperatie, naast
de meer gebruikelijke samenwerkingsvormen als reële optie wordt
behandeld in adviesgesprekken. Ook zullen de deelnemers meer
vertrouwd raken met de aspecten rond coöperatief samenwerken.

Onderwerpen
• maatschappelijke ontwikkelingen
• de coöperatie in het palet van rechtsvormen
• de verschillende rechtsverhoudingen binnen de coöperatie
• verschillende soorten belastingheffing van de coöperatie en haar leden
• de stand van zaken van coöperaties in het fiscaal juridische landschap

Inschrijven
NOAB leden: Klik op een datum om in te schrijven. 
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Dan geldt een meerprijs van 25%. Neem contact op met het secretariaat via tel. 073 - 614 14 19 of educatie@noab.nl om u in te schrijven.
 

Terug