Btw Actualiteiten

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 16:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: 94,00 excl. btw 
Niet-leden: 117,50 excl. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Frank Resseler, werkzaam bij Van Driel Fruijtier BTW-specialisten.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 2
RB 2 niet-fiscaal
NBA 2

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

De actualiteit wordt gecombineerd met de laatste btw-aangifte
over het jaar 2018. De bijzonderheden ten aanzien van de laatste
btw aangifte, zoals bijvoorbeeld toepassing van de herzieningsregels
en heffing over privégebruik, worden op overzichtelijke
wijze in kaart gebracht. In deze educatiebijeenkomst worden
aan de hand van praktijkcases en voorbeelden alle relevante
ontwikkelingen besproken, met een vertaalslag naar de praktijk.

Tevens wordt uitgebreid stilgestaan bij de belastingplannen 2019 en
actuele jurisprudentie. Ook krijgt u een update ten aanzien van de
stand van zaken van de bezwaarprocedures zoals ten aanzien van
privégebruik van auto’s en horeca, de ontwikkelingen op het gebied
van E-commerce en gaat de docent in op bijzondere praktijkgevallen
die ook voor uw cliënten van belang zijn.

Zoals gebruikelijk zullen ook internationale btw-aspecten die direct
de nationale adviespraktijk raken de revue passeren, onder andere
met betrekking tot facturen uit het buitenland en de gevolgen van de
Brexit. Aan de hand van cijfervoorbeelden worden de herzieningsregels
(bij onroerende en roerende zaken) en de margeregeling voor
tweedehands goederen uitgelegd.

Onderwerpen

Actualiteiten
• Europese en Nederlandse jurisprudentie
• belastingplan 2019
• nieuwe herzieningsregeling voor diensten
• plannen btw-hervorming in de EU
• e-commerce: update goederen / webshops / digitale diensten
• factuurvereisten
• suppletie aangiften

Laatste btw-aangifte 2018
• fictieve leveringen en diensten
• heffing over privégebruik (auto)
• aftrek voorbelasting en pro rata
• herziening
• margeregeling en jaarherrekening

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
 
Terug