Belastingaangiftedag Oudedagsvoorzieningen

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 excl. btw.
Niet-leden: € 237,50 excl. btw.

Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.

noab_pictogram_docent-01.jpg Erik van Toledo werkt bij de Belastingdienst, o.m. als lid van de Kennisgroep Verzekeringsproducten
en Assurantiebelasting.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 fiscaal
NBA 5
NIRPA 48 kennis

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Het dossier ‘oudedagsvoorzieningen’ is een zeer actueel dossier.
Dat dossier doet op zichzelf al genoeg stof opwaaien op fiscaal
niveau. Vragen over pensioenen, lijfrenten, gouden handdrukstamrechten
en kapitaalverzekeringen zijn van alledag. Daarbij gaat het niet alleen
om fiscaal-getinte vragen. Zeker als de aangiftetijd er weer aankomt,
komen voortdurend vragen op over hoe de diverse items inzake
oudedagsvoorzieningen moeten worden verantwoord in de IB-aangifte.

Periodieke uitkeringen uit bijvoorbeeld pensioenaanspraken en
lijfrenten waarop loonbelasting wordt ingehouden zijn vrij gemakkelijk
te verwerken in de aangifte. Maar als het gaat om zogenoemde
‘specialties’, de niet-reguliere voor de IB belaste handelingen met
oudedagsvoorzieningen, dan doen die de wenkbrauwen meer dan eens
fronsen. Het is niet altijd even gemakkelijk om door het labyrint van
aangifterubrieken en vragen de juiste rubriek te vinden. Als een aangifte-
item niet correct wordt ingevuld kan dit onwenselijke gevolgen
hebben voor de klant. Waar moet bijvoorbeeld een afkoopsom van
een lijfrente worden ingevuld? Is daarbij revisierente verschuldigd? Zo
nee, hoe voorkom ik bij het invullen van de aangifte dat revisierente
wordt berekend? Dit zijn maar een paar willekeurig gekozen items die
het duidelijk, stellig en zonder voorbehoud doen van aangifte lastig
maken.

Onderwerpen
• periodieke uitkeringen uit de diverse oudedagsvoorzieningen
(incl. verwerking saldoverklaring)
• afkoopsommen (incl. revisierente en verwerking saldoverklaring)
• oneigenlijke handelingen met genoemde oudedagsvoorzieningen
• premieaftrek bij lijfrenten
• verwerking netto lijfrente in box 3
• verwerking waarde van tot box 3 behorende kapitaalverzekeringen
• uitkeringen (w.o. afkoopsommen) uit kapitaalverzekeringen van vóór 2001 en onder de Wet IB 2001 gesloten kapitaalproducten, met en zonder toepassing vrijstelling

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug