Afwikkeling van een nalatenschap, civiel en fiscaal

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 ex. btw.
Niet-leden: € 237,50 ex. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Prof. mr. dr. Bernard Schols is oud-notaris en thans als hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Notarieel
Recht van de Faculteit
der Rechtsgeleerdheid van de
Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is vennoot bij ScholsBurgerhart, Schols estate planning en
gepromoveerd op de executeur.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 2.5 fiscaal, 2.5 niet-fiscaal
NBA 5
Steeds vaker krijgt u van uw cliënt de vraag om hem of haar bij
de afwikkeling van de nalatenschap te begeleiden of daarin te
adviseren. Hoe pakt u dit aan? Welke tips heeft u? Oftewel wat
zijn de erfrechtelijke do’s en don’ts bij de afwikkeling, zowel
civiel als fiscaal. Dit zal de rode draad zijn van deze cursus.
 
Onderwerpen
In deze cursus komen in ieder geval de navolgende onderwerpen
aan de orde:
• wat is een afvullegaat? Wat is de ventieltechniek?
• wat is een democratieclausule? Waarom is het boedelregister van
belang voor de afwikkeling
• wat is het verschil tussen een tweesterren- en een
driesterrenexecuteur? Wat is het verschil tussen een boedelnotaris
en een betrokken notaris?
• wat is een jabulani-legaat?
• waarom ‘altijd’ beneficiair aanvaarden? De (fiscale) gevolgen van
verwerping
• hoe blijf ik uit de wettelijke vereffening?
• welke termijnen zijn van belang, bijvoorbeeld met het oog op de
legitieme portie
• wat is het belang van een verklaring van erfrecht?
 

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 

Terug