Afkoop of omzetting Pensioen Eigen Beheer en oudedagsvoorzieningen DGA

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
195,00 excl. btw. Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
Bij online inschrijving 5,00 korting per inschrijving. 
Meerprijs niet-leden: 25%
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Onno de Groot FB is als fiscalist en vennoot verbonden aan Marree & Van Uunen Belastingadviseurs.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 6
RB 5 fiscaal
NBA 5
NIRPA in aanvraag

Tijdens deze cursus wordt uitgebreid ingegaan op het uitfaseren van het
pensioen in eigen beheer met ingang van 1 januari 2017. Tevens wordt
aandacht besteed aan de andere oudedagsvoorzieningen in eigen beheer
van de DGA, met name de FOR- en stakingslijfrente in eigen beheer.

Op 1 juli 2016 heeft staatssecretaris Wiebes aangekondigd op welke wijze het
pensioen afgestempeld en vervolgens fiscaal aantrekkelijk afgekocht kan
worden. Het alternatief voor afkoop is het aanhouden van een eenvoudige
oudedagsvoorziening in eigen beheer (het OSEB), waarbij verdere opbouw niet
meer wordt toegestaan. De DGA zal een keuze moeten maken. Maar wat zijn
de gevolgen van die keuze? En kan hij/zij die keuze alleen maken, of  kan de (ex-)
partner dwars gaan liggen? De cursus is gepland na Prinsjesdag 2016, zodat de
meest recente ontwikkelingen aan bod zullen komen.

Onderwerpen

Daarnaast zullen de volgende onderwerpen zoveel mogelijk aan de hand van
praktijkvoorbeelden aan de orde komen:

  • Waarom afschaffing van het pensioen in eigen beheer? Hoe cliënten te informeren over het verschil tussen fiscale en commerciële waarde en de dividendklem.
  • Hoe dient de afstempeling naar fiscale waarde aangepakt te worden. Hierbij speciale aandacht voor de positie van de partner of de ex-partner en uw verantwoordelijkheden (zorgplicht).
  • Tevens aandacht voor situaties waarin het pensioen al tot uitkering is gekomen, situaties waarin sprake is van onderdekking en situaties waarin de pensioengerechtigde geen aandeelhouder meer is van de pensioen-BV of wanneer de er meerdere aandeelhouders zijn.
  • Wat is gunstiger, afkoop of OSEB? Welke factoren spelen daarbij een rol? Er wordt een checklist en een rekenmodel ter beschikking gesteld, tijdens de cursus wordt uitleg gegeven over het gebruik en de beperkingen van deze adviestools.
  • Welke acties zijn er nog nodig in 2016 (bijvoorbeeld: terughalen extern verzekerd pensioen naar eigen beheer, situaties met meerdere aandeelhouders in één pensioen-bv, situaties waarbij pensioengerechtigde geen aandeelhouder meer is, etc.) en wat moet er gebeuren in 2017?
  • Welke mogelijkheden heeft de DGA vanaf 2017 nog voor de oudedagsvoorziening?
  • De valkuilen en mogelijkheden van FOR- en stakingslijfrenten in eigen beheer.​
     

 

Terug