Actualiteiten Prinsjesdag 2019

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
13:00 - 16:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 124,00 excl. btw.
Niet-leden: € 155,00 excl. btw.
noab_pictogram_docent-01.jpg
prof. dr. mr. Edwin Heithuis is
hoogleraar fiscale economie aan de Universiteit van Amsterdam en 
wetenschappelijk adviseur
bij BDO Belastingadviseurs. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 3
RB 3 fiscaal
NBA 3
NIRPA 28 kennis
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 

De begroting die met Prinsjesdag zal worden gepresenteerd,
is de tweede van het huidige kabinet. Veel van de kabinetsplannen
zijn met ingang van 2019 al gerealiseerd, zij het dat de
afschaffing van de dividendbelasting niet is doorgegaan. De
vraag is daarom ook welke maatregelen het kabinet komende
Prinsjesdag voor het mkb en zijn adviseur in petto zal hebben.

Wat in het Belastingpakket 2020 zal staan, is thans nog ongewis. In
elk geval zal dat zijn het definitieve wetsvoorstel met betrekking tot
de maatregel ‘excessief lenen van de eigen bv’ die in het voorjaar
2019 is geconsulteerd en per 1 januari 2022 in werking moet treden.
Ook zal een nieuwe bronbelasting op rente en royalty’s worden
geïntroduceerd maar die maatregel zal het mkb naar verwachting
minder raken. En misschien probeert het kabinet nog iets nieuws
met betrekking tot de huidige dividendbelasting. In de loonbelasting
zullen we misschien een nieuwe of aangepaste Wet DBA aantreffen
in het Belastingpakket 2020. En ook op het formeel belastinggebied
liggen wijzigingen in het verschiet.
Welke maatregelen met Prinsjesdag concreet zullen worden
geïntroduceerd, is nog niet te zeggen. Wel leert de ervaring dat elke
Prinsjesdag voor het mkb en zijn adviseur belangrijke fiscale voorstellen
bevat. Dit jaar zal dat niet anders zijn. Er is dus voldoende reden
om u te laten bijpraten.

Onderwerpen
Onderwerp van het hoorcollege is te inventariseren welke fiscale
voorstellen het kabinet in petto heeft voor het komende jaar 2020.
Daarbij zal de nadruk liggen op de voorstellen die het Nederlandse
mkb én zijn adviseur raken.

Doelgroep
Het hoorcollege zal een interactief karakter dragen en worden toegespitst
op de dagelijkse praktijk van de mkb-adviseur. Daarbij zal
een koppeling worden gelegd met de toekomstige beleidsplannen
en de thans geldende regelgeving.
 

Inschrijven niet-leden
Geen NOAB-lid maar wel deze cursus volgen? Neem dan contact op via educatie@noab.nl of tel. 073 - 614 14 19.

 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug