Actualiteiten Arbeidsrecht

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 190,00 excl. btw. 
Niet-leden: € 237,50 excl. btw.
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Patricia Weijmans is als advocaat verbonden aan
WVO Advocaten.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 5
RB 5 niet-fiscaal
NIRPA 48 kennis
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 
Kunt u het allemaal nog bijhouden? De ontwikkelingen in
het arbeidsrecht volgen elkaar in rap tempo op. Zowel nieuwe
wetgeving als nieuwe rechtspraak hebben het arbeidsrecht de
afgelopen jaren significant veranderd. Wilt u achter de feiten
aan lopen? Of loopt u liever voor de troepen uit?
 
In deze educatiebijeenkomst bent u in één dag weer helemaal up-todate
op het gebied van het arbeidsrecht. U krijgt een helder overzicht
van de laatste wetgeving en de laatste rechtspraak. Daarbij krijgt u
concreet toepasbare tips en adviezen waarmee u in de praktijk voordeel
kunt behalen en/of risico’s kunt beperken.
 
Onderwerpen
• ontslagrecht; wat is er nodig om met succes een ontslag te regelen bij UWV of
bij de kantonrechter?
• ontslag op staande voet; wat zijn de risico’s en hoe kunnen werkgevers die risico’s beperken? met een gouden tip om de risico’s te beperken
• slapende dienstverbanden; zijn werkgevers verplicht de arbeidsovereenkomst
van langdurig zieke werknemers te beëindigen onder aanbieding van de transitievergoeding? en zo ja, welke voorwaarden gelden daarbij? wat zegt de Hoge Raad hierover?
• compensatieregeling UWV; onder welke voorwaarden kunnen werkgevers van UWV een compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij betaald hebben? met een handig overzicht van de documenten die werkgevers moeten aanleveren bij UWV
• belemmerende bedingen, zoals geheimhoudingsbeding, concurrentiebeding, relatiebeding en nevenwerkzaamheden-
beding: wat is de laatste stand van zaken; wat mag, wat niet, en hoe kunnen werkgevers hier optimaal gebruik van maken?
• ketenregeling en arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd; waar moeten werkgevers rekening mee houden als zij werknemers op basis van (meerdere) tijdelijke arbeidsovereenkomsten in dienst nemen?
• oproepovereenkomsten; wat moeten werkgevers regelen en wanneer moeten zij wat aanbieden aan oproepkrachten na
inwerkingtreding van de WAB?
 
 
Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.
 
Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.