Accountancypraktijk voor gevorderden

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_data-01.jpg
Module 1: 14 januari 2021
Module 2: 21 januari 2021
Module 3: 28 januari 2021
Module 4: 4 februari 2021 
Examen: 11 februari 2021
Locatie: Soesterberg
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00 uur
Examen 14:00 - 17:00 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 890,00 ex. btw
Niet-leden: € 1.112,50 ex. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd op cursusdagen inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
drs. Guus de Vries RA MGA is adviseur kwaliteitsbeheersing en vaktechniek bij Extendum.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 8
NIRPA: 285 kennis
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 
De cursus Accountancypraktijk voor gevorderden gaat uitgebreid
in op de theoretische achtergronden van externe verslaggeving,
waaronder waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen. Deze
kennis is van belang bij het samenstellen an een jaarrekening die
voldoet aan de eisen op het gebied van de externe verslaggeving
en om een beter inzicht te krijgen in de jaarrekening.
 

Tijdens de cursus wordt inzicht verkregen in de mogelijke waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen en de invloed daarvan op het vermogen en
het resultaat van een onderneming. Dit inzicht komt van pas in gesprekken
met o.a. financiële adviseurs en bankiers.
Door te trainen op specifieke aspecten van de accountancypraktijk, en in het
bijzonder op die onderwerpen waar meestal problemen worden
waargenomen, zal de productiviteit van de werknemer toenemen. Hierbij zal
ook de kwaliteit van het ‘eindproduct’ (de jaarrekening) en de mogelijkheden
van advisering toenemen. Door deel te nemen aan deze cursus kunnen de medewerk(st)ers, die deze werkzaamheden reeds uitvoeren, meer verdieping
in het inzicht in en de kennis van de jaarrekening krijgen. Hierdoor zijn ze een
nog betere sparring partner voor hun cliënt en andere belanghebbende (zoals bijvoorbeeld de bank).

Doelgroep
Voor deze cursus is vereist dat de medewerk(st)er van administratie- en accountantskantoren minimaal MBA of twee tot drie jaar ervaring met het
samenstellen van jaarrekeningen en kennis van verslaggeving heeft. De
lessen hebben een interactief karakter. Vragen zullen meteen beantwoord
worden indien dit voor de hele groep relevant is. Specifieke vragen kunnen
beantwoord worden buiten de lesuren om.

 
Onderwerpen
 • belang van financiële verslaggeving
 • jaarrekening, presentatie en toelichting
 • waarderingsgrondslagen
 • grondslagen van resultaatbepaling
 • fiscale grondslagen en gevolgen voor de verslaggeving
 
Literatuur
 • Verplicht cursusmateriaal: Jaarrekening MKB 2020
  Voor ondernemingen, verenigingen en stichtingen (SRA, editie 2020)
  Belangrijk om dit tijdig aan te schaffen!
 • Aanbevolen, maar niet verplicht: Jaarrekening MKB Checklist 2020
  Voor ondernemingen, verenigingen en stichtingen (SRA, editie 2020)

Module 1
De cursus start met het scheppen van een algemeen kader: wat is externe verslaggeving en wat is het belang ervan? Vervolgens wordt aandacht besteed aan ernstige onzekerheid omtrent continuïteit, uitkeringstest dividend en andere actualiteiten. Daarnaast worden de algemene grondbeginselen behandeld die in acht genomen moeten worden bij het samenstellen van de jaarrekening. Het laatste onderdeel gaat over de eerste posten die op de balans staan; waaronder de immateriële en de materiële vaste activa.
 
Module 2
De tweede module behandelt posten die op de balans van een onderneming voor kunnen komen. Bij de behandeling van die posten wordt de volgorde aangehouden die beschreven staat in de wettelijke modellen. Afhankelijk van de relevantie in de praktijk wordt in algemene zin of juist diepgaand op bepaalde posten ingegaan.
 
Module 3

In de derde module worden de resterende balansposten behandeld alsmede de posten die in de winst & verliesrekening van een onderneming voor kunnen komen, waarbij eerst kort wordt stilgestaan bij de algemene grondslagen voor resultaatbepaling. Tevens is deze module gewijd aan de behandeling van diverse losstaande onderwerpen, zoals:

 • jaarrekening op fiscale grondslagen
 • micro entiteiten
 • consolidatie
 • kasstroomoverzicht
 • gebeurtenissen na balansdatum
 
Module 4
De laatste module zal besteed worden aan de behandeling van (een aantal) praktijkproblemen die cursisten in hun eigen werkomgeving zijn tegengekomen. Tevens zal er  voorbereiding op het examen plaatsvinden, mede door integrale behandeling van examens van voorgaande jaren. Deze examens dienen thuis voorbereid te worden.
 

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.

 
Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.