Accountancypraktijk voor beginners

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_data-01.jpg
Module 1: 12 april 2021
Module 2: 26 april 2021
Module 3: 10 mei 2021
Module 4: 31 mei 2021
Examen: 14 juni 2021
Locatie: Soesterberg
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00 uur
Examen 14:00 - 17:00 uur
Wegens de avondklok wordt er op 12 en 26 april een uur eerder gestart!
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 935,00 excl. btw
Niet-leden: € 1.168,75 excl. btw
noab_pictogram_docent-01.jpg
Cor Molenaar RA RV is werkzaam als adviseur Corporate Finance bij Extendum bv. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 8
NIRPA: 285 kennis

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Heb je beginnende assistenten in dienst voor wie verdere verdieping van
theorie en praktijk gewenst is? Dan biedt de cursus Accountancypraktijk
voor beginners een goede oplossing.

Als dienstverlener hebben we te maken met tal van veranderingen waarop we
moeten anticiperen: veranderingen in behoeften en verwachtingen van klanten,
veranderingen in wetgeving en verdergaande digitalisering. En de klant let ook
steeds meer op de kosten van zijn administratiekantoor. Dit leidt ertoe dat het
verzorgen van de boekhouding steeds efficiënter moet gebeuren, met behoud
van de gewenste kwaliteit. De kennis en vaardigheden van beginnende assistenten
worden daarin steeds belangrijker.

Wat kun je verwachten? De aanwezig geachte basiskennis van boekhouden wordt
verder uitgebouwd met als aandachtsgebied de informatievoorziening aan de cliënt
op basis van toepassing van de permanentie. Tevens wordt aandacht besteed aan
wet- en regelgeving (rechtspersonen), kengetallen, lease etc.

Doelgroep
De cursus is bestemd voor medewerkers van administratie- en accountantskantoren,
die met een basiservaring in het boekhouden zich dagelijks gaan bezighouden met
financiële administraties van cliënten. Hierbij moet tenminste worden gedacht aan
beginnende assistenten met, of studerend voor, een praktijkdiploma boekhouden.

Onderwerpen
• balans en winst- en verliesrekening
• journaalposten, dagboek, grootboek
• de permanentie in kosten en opbrengsten
• rechtsvormen in het mkb
• kengetallen

Module 1 en 2

In module één en twee besteden we aandacht aan de theorie, waarbij we de theorie direct verduidelijken aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen. Waarom voeren we een boekhouding, hoe zetten we een boekhouding op, aan welke eisen dient een boekhouding te voldoen, wat zijn kritische aandachtspunten bij het boeken (bijvoorbeeld fiscaliteit), wat zijn de do’s and don’ts, hoe kunnen we foutieve boekingen voorkomen, hoe maken we voor onszelf en onze klanten duidelijk leesbare aantekeningen, op welke wijze kunnen we het beste communiceren met onze klanten? Immers: als we de kwaliteit van de primaire vastlegging verbeteren, dan verbeteren we daarmee de output van onze werkzaamheden, zal de kwaliteit van de uiteindelijke dienstverlening verbeteren en kan de tijdsbesteding worden beperkt. Wellicht kunnen we de vrijgekomen tijd gebruiken voor basisadvies mogelijkheden, hetgeen weer nieuwe kansen biedt.

Module 3
In de derde module besteden we aandacht aan het uitwerken van een kolommenbalans (materiële vaste activa, debiteuren, crediteuren, transitoria). In deze module kijken we ook terug op wat je de eerste twee modules hebt geleerd en bieden we de mogelijkheid om vragen/problemen uit de dagelijkse praktijk met medecursisten te delen. De groep zal gezamenlijk, onder begeleiding van de docent, de vragen/problemen proberen te beantwoorden.

Module 4
In module vier zal ter voorbereiding op het examen een aantal opgaves, veelal oude examens, worden behandeld. Deze dienen thuis voorbereid te worden. Gezien de ervaring van de cursus zal hier in de gehele module vier aandacht aan worden besteed.

Wegens de avondklok wordt er op 12 en 26 april een uur eerder gestart!

Inschrijven NOAB-leden
Klik op de startdatum om in te schrijven. 

 
Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.