Accountancypraktijk voor beginners

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_data-01.jpg
Module 1: 23 september 2021
Module 2: 30 september 2021
Module 3: 7 oktober 2021
Module 4: 14 oktober 2021
Examen: 4 november 2021
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00 uur
Examen 14:00 - 17:00 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 935,00 excl. btw
Niet-leden: € 1.168,75 excl. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd op cursusdagen inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
Cor Molenaar RA RV is werkzaam als adviseur Corporate Finance bij Extendum bv. 
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB 8
 

Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.

Heb je beginnende assistenten in dienst voor wie verdere
verdieping van theorie en praktijk gewenst is? Dan biedt de
cursus Accountancypraktijk voor beginners een goede oplossing.

Als dienstverlener hebben we te maken met tal van veranderingen
waarop we moeten anticiperen: veranderingen in behoeften en
verwachtingen van klanten, veranderingen in wetgeving en
verdergaande digitalisering. En de klant let ook steeds meer op de
kosten van zijn administratiekantoor. Dit leidt ertoe dat het verzorgen
van de boekhouding steeds efficiënter moet gebeuren, met behoud
van de gewenste kwaliteit. De kennis en vaardigheden van beginnende
assistenten worden daarin steeds belangrijker.

Wat kun je verwachten? De aanwezig geachte basiskennis van
boekhouden wordt verder uitgebouwd met als aandachtsgebied de
informatievoorziening aan de cliënt op basis van toepassing van de
permanentie. Tevens wordt aandacht besteed aan wet- en regelgeving
(rechtspersonen), kengetallen, lease etc.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor medewerkers van administratie- en
accountantskantoren, die met een basiservaring in het boekhouden
zich dagelijks gaan bezighouden met financiële administraties van
cliënten. Hierbij moet tenminste worden gedacht aan beginnende
assistenten met, of studerend voor, een praktijkdiploma boekhouden.

Onderwerpen

  • balans en winst- en verliesrekening
  • journaalposten, dagboek, grootboek
  • de permanentie in kosten en opbrengsten
  • rechtsvormen in het mkb
  • kengetallen

Module 1 en 2
In module één en twee besteden we aandacht aan de theorie, waarbij we de theorie direct verduidelijken aan de hand van praktijkvoorbeelden en casussen. Waarom voeren we een boekhouding, hoe zetten we een boekhouding op, aan welke eisen dient een boekhouding

te voldoen, wat zijn kritische aandachtspunten bij het boeken (bijvoorbeeld fiscaliteit), wat zijn de do’s and don’ts, hoe kunnen we foutieve boekingen voorkomen, hoe maken we voor onszelf en onze klanten duidelijk leesbare aantekeningen, op welke wijze kunnen we het beste communiceren met onze klanten? Immers: als we de kwaliteit van de primaire vastlegging verbeteren, dan verbeteren we daarmee de output van onze werkzaamheden, zal de kwaliteit van de uiteindelijke dienstverlening verbeteren en kan de tijdsbesteding worden beperkt. Wellicht kunnen we de vrijgekomen tijd gebruiken voor basisadvies mogelijkheden, hetgeen weer nieuwe kansen biedt.

Module 3
In de derde module besteden we aandacht aan het uitwerken van een kolommenbalans (materiële vaste activa, debiteuren, crediteuren, transitoria). In deze module kijken we ook terug op wat je de eerste twee modules hebt geleerd en bieden we de mogelijkheid om vragen/problemen uit de dagelijkse praktijk met medecursisten te delen. De groep zal gezamenlijk, onder begeleiding van de docent, de vragen/problemen proberen te beantwoorden.

Module 4
In module vier zal ter voorbereiding op het examen een aantal opgaves, veelal oude examens, worden behandeld. Deze dienen thuis voorbereid te worden. Gezien de ervaring van de cursus zal hier in de gehele module vier aandacht aan worden besteed.

Inschrijven NOAB-leden
Klik op de startdatum om in te schrijven. 

 
Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.