Aanmerkelijk belangheffing - kansen en valkuilen

noab_pictogram_klassikaal-01.jpg
Klassikaal
noab_pictogram_tijd-01.jpg
14:00 - 20:00 uur
noab_pictogram_euro-01.jpg
NOAB-leden: € 200,00 excl. btw
Niet-leden: € 250,00 excl. btw
Bij de prijs is een warme maaltijd inbegrepen.
noab_pictogram_docent-01.jpg
mr. Eric van Uunen is als fiscaal jurist en vennoot verbonden aan Marree & Van Uunen Belastingadviseurs.
noab_pictogram_pe-01.jpg
NOAB: 5
RB: 5 fiscaal
Deze cursus/opleiding is ook toegankelijk voor niet-leden.
 

Als je ten minste 5% van de aandelen in je eigen bv hebt, ben je
zgn. aanmerkelijk belanghouder. En gelden speciale regels ter zake van
de belastingheffing over die aandelen. Een ab-houder verdient
speciale aandacht bij zijn advisering. En dan niet alleen ter zake van
het gebruikelijk loon e.d. dat dan een rol speelt, maar vooral ook ten
aanzien van het houden van die aandelen. Om belastingheffing in box 2
te vermijden of uit te stellen moet je op tijd actie ondernemen. In
deze praktijkgerichte educatiebijeenkomst komen al die advies-
momenten over het houden van ab-aandelen aan bod, zodat je gedegen
je klanten met een aanmerkelijk belang kunt adviseren.

Deze educatiebijeenkomst begint bij het ontstaan van een ab: wanneer is
überhaupt sprake van een ab? En wanneer kan dan ab-heffing aan de orde
komen? Met als tussenstap mogelijkheden om zonder ab-heffing vermogen uit
de eigen bv te halen. In de praktijk blijkt dat hierbij een flink aantal valkuilen
bestaat en er ook veel misverstanden over bestaan. En eindigt bij het schenken,
dan wel het vererven van ab-aandelen. Wat kun je dan nog doen om de fiscale pijn
te verzachten. En daarbij maakt het veel uit of het gaat om een bv met daarin een
onderneming of beleggingen. Maar zelfs bij een beleggings-bv kun je door middel
van het aangaan of juist opheffen van huwelijkse voorwaarden ab-heffing
uitstellen. Kortom, het is belangrijk om je klanten actief te blijven adviseren over
het houden van ab-aandelen. Deze educatiebijeenkomst bestaat uit tal van tools, zoals praktische schema’s en praktijkvoorbeelden.

Onderwerpen

  • wanneer is sprake van een ab? Hoe zit het met kinderen?
  • invloed van het huwelijk op een ab. Hoe zit het met partners en huwelijkse voorwaarden?
  • wanneer is ab-heffing aan de orde?
  • wanneer kun je de ab-claim doorschuiven bij overlijden?
  • wanneer kun je de ab-claim doorschuiven bij schenkingen?
  • hoe zit het met een bv waarin alleen beleggingen zitten: gelden dan ook fiscale faciliteiten bij overlijden en schenken van aandelen?
  • zin en onzin van certificering van aandelen
  • hoe luidt de marsroute bij een bedrijfsoverdracht en -opvolging bij een eigen bv?
  • hoe zit de verliescompensatie in box 2?
  • hoe kun je onbelast kapitaal uit een eigen bv terugbetalen?
 

Inschrijven NOAB-leden
Klik op een datum om in te schrijven.

 
Terug

 


Geen NOAB-lid, wel deze cursus volgen?
Klik dan hier om het inschrijfformulier in te vullen.