Bestuur

Laatst gewijzigd op: 22-06-2016

Het bestuur bestaat uit zes leden en heeft onderling de taken verdeeld. Een korte schets:

Martien Hermans 

Kantoorhouder te Nijkerk, heeft als voorzitter de belangrijke taken om 'het gezicht van NOAB naar buiten' te vormen en de bestuursvergaderingen te leiden. Daarnaast heeft hij namens NOAB zitting in diverse gremia zoals het Beconoverleg en het SBR Beraad.

Guus Sommerdijk

Vervult de functie van vicevoorzitter binnen het bestuur en houdt zich tevens bezig met algemene bestuurszaken.

Marijke Hoogwoud

Kantoorhoudster te Almere, is belast met de portefeuilles Educatie en Kwaliteitsborging.

Perry Telle

Kantoorhouder te Rijswijk, richt zich onder meer op fiscale zaken (o.a. Horizontaal Toezicht) en automatisering.

Sander Ruijs

Kantoorhouder te Oss, houdt als penningmeester toezicht op de financiën van de vereniging.

Alfred Gerrits

Kantoorhouder te Wijchen, geeft extra aandacht aan fiscale vraagstukken en vertegenwoordigt NOAB als zodanig onder meer in het Beconoverleg.

Terug