Bestuur

Laatst gewijzigd op: 16-08-2018

Het bestuur bestaat uit zes leden en heeft onderling de taken verdeeld. Een korte schets:

Martien Hermans 

Voormalig kantoorhouder te Nijkerk, heeft als voorzitter de belangrijke taken om 'het gezicht van NOAB naar buiten' te vormen en de bestuursvergaderingen te leiden. Daarnaast heeft hij namens NOAB zitting in diverse gremia zoals het Beconoverleg en het SBR Beraad.

Guus Sommerdijk

Vervult de functie van vicevoorzitter binnen het bestuur en houdt zich tevens bezig met algemene bestuurszaken.

Marijke Hoogwoud

Voormalig kantoorhoudster te Almere, is belast met de portefeuilles Educatie en Kwaliteitsborging.

Dirk-Jan van Blijderveen

Kantoorhouder te Lienden, is portefeuillehouder voor ICT. 

Sander Ruijs

Kantoorhouder te Oss, houdt als penningmeester toezicht op de financiën van de vereniging.

Alfred Gerrits

Kantoorhouder te Wijchen, geeft extra aandacht aan fiscale vraagstukken en vertegenwoordigt NOAB in diverse fiscale gremia. 

Terug