Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Laatst gewijzigd op: 04-11-2021

bavverzekering_logo.pngNOAB biedt haar leden de gelegenheid om zich aan te sluiten bij een collectieve Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Het is een gecombineerde aansprakelijkheids-verzekering voor beroep & bedrijf. De verzekering is ontwikkeld voor NOAB-kantoren en alleen beschikbaar voor NOAB-leden.

De beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor NOAB-kantoren is een combinatie van:

 • Beroepsaansprakelijkheid; biedt dekking voor aanspraken door opdrachtgever in verband met een fout gemaakt in de uitvoering van uw opdracht. In dit geval lijdt de opdrachtgever alleen financiële schade.
 • Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB): dekt aanspraken die worden ingesteld in verband met zaak- en/of letselschade, inclusief daaruit voortvloeiende gevolgschade. Denk aan beschadiging van tapijt door omvallende koffie of een gebroken arm door een val over losliggende deurmat.

Waarom deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV)?

NOAB stelt een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht met een minimum verzekerd bedrag van € 500.000 per aanspraak en € 1.000.000 per jaar. De BAV voldoet hieraan, en ook aan de eisen van de NBA.

 • De BAV biedt u vermogensbescherming van uw onderneming bij een schadeclaim.
 • Ontzorging en vergoeding van kosten van juridisch verweer bij claim (ook bij onterechte claim).
 • Combinatiedekking van bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid. Het is niet nodig hiernaast nog een aparte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering AVB aan te houden.

Belangrijkste voordelen

De BAVverzekering biedt een aantal voordelen die zijn toegespitst op het NOAB-kantoor, waaronder:

 • Hoedanigheidsomschrijving = zeer uitgebreide omschrijving van alle mogelijke activiteiten van het NOAB-kantoor.
 • Gratis 3 jaar inloopdekking. Bij overstappen geen hiaat in dekking.
 • 5 jaar namelding bij bedrijfsbeëindiging.
 • Dekking voor kosten van juridische bijstand, proceskosten, kosten van verweer
 • Dekking voor rentekosten, verzekerd boven het verzekerd bedrag (zonder eigen risico). Indien een claim wordt ingediend, neemt de verzekeraar de verdediging en alle juridische kosten voor haar rekening. Ook bij een onterechte claim.
 • Schade veroorzaakt door verlies van documenten en digitale dossiers.
 • Waarneming bij ander kantoor is verzekerd.
 • Goed Werkgeverschap / Artikel 7:611 BW.
 • Ruime dekking voor het geven van adviezen
 • Opgenomen datarisks-clausule

Download hier alle voordelen

DATARISKS gedekt

software-piracy-keyboard-skull-music-pirate-cyber-crime-2-720x720.jpgIn de NOAB beroepsaansprakelijkheidsverzekering is een dekking tot € 25.000 opgenomen voor datarisks, met een dekking voor;

 • Systeeminbraak
 • Privacy
 • Digitale aansprakelijkheid
 • Hacking
 • Afpersing / ransomware
 • Omzetverlies door cyberaanvallen. 

Download de datarisks-clausule Lees meer op de website

Hogere dekking 
Wilt u een hogere dekking voor datarisks? Dat is mogelijk.  Bereken uw premie op de website.

MEER INFORMATIE

De collectieve NOAB-verzekering bestaat al meer dan 8 jaar. Een groot aantal NOAB-leden maakt gebruik van de verzekering. 

Kijk op bav.covermij.nl voor meer informatie of een vrijblijvende premieberekening. 

 

 

Terug