Benchmark Kantoorcijfers

Laatst gewijzigd op: 11-06-2020
 
  
benchmark_kantoorcijfers.pngSinds 2011 voert NOAB jaarlijks een benchmark voor MKB-kantoren uit, genaamd Kantoorcijfers. De benchmark geeft inzicht in de kantoorexploitatie, beloningsstructuur en tarieven. NOAB-leden die hieraan deelnemen kunnen kosteloos de resultaten inzien.  
 
Met deze benchmark wordt een representatief inzicht gegeven in de overeenkomsten en verschillen tussen kantoren die met hetzelfde dienstenpakket hetzelfde mkb bedienen. Dit is slechts één aspect van de benchmark. Het onderzoek geeft inzicht in verschillen tussen kantoren van verschillende grootte en regionale ligging, de gehanteerde tarieven, kosten en omzet. 
 
Via een login kunnen geïnteresseerden de benchmarkgegevens in tekst, tabellen en grafieken raadplegen. Het is mogelijk daarbij te filteren op kantooromvang, regio en soort kantoor.
De gegevens zijn uiteraard anoniem.
 
Voordelen deelnemen aan de benchmark:
 • U weet waar u staat – en waar de concurrentie staat
  En door gedetailleerde analyses ziet u ook waar de verschillen zitten en wat mogelijke verbeterpunten zijn.
 • Strategie-check
  Met de benchmark kunt u zien of uw eerdere strategie heeft gewerkt.
 • Nieuwe doelen stellen
  Andere kantoren zetten soms prestaties neer. Dat inspireert om nieuwe doelen te stellen en het onderste uit de kan te halen.
 • Analyseer de cijfers zoals u dat wilt
  U kunt op meerdere criteria vergelijken en de uitkomsten als PDF opslaan. Zo kunt u de cijfers vanuit verschillende invalshoeken bekijken, zoals kantoorgrootte, regio en soort kantoor. En als u een andere analyse wilt maken, logt u eenvoudig opnieuw in.

Voorbeeldrapport 

U kunt online inzien hoe uw kantoor scoort ten opzichte van andere referentiegroepen. Die kunt u selecteren op kantoorgrootte, regio en soort kantoor en opslaan als PDF. En als u een nieuwe vergelijking wilt maken, logt u eenvoudig opnieuw in voor een nieuwe analyse. Bekijk hier een voorbeeldrapport


 

 

10e editie benchmark kantoorcijfers 2020 van start

Fiscount en NOAB zijn inmiddels de tiende editie van de benchmark ‘Kantoorcijfers 2020’ gestart: het onderzoek
onder mkb accountants- en administratiekantoren. De benchmark geeft een representatief inzicht in de
kantoorexploitatie, tarieven en vergelijkingen, trends en ontwikkelingen binnen dit marktsegment. Maar ook
worden zaken als vergrijzing, adviesomzet en investeringen in ICT in kaart gebracht. In totaal ontvangen zo’n 700
accountantskantoren en 1.000 administratiekantoren een uitnodiging om hieraan deel te nemen.

Lees het persbericht


BESTELLEN

Kantoorcijfers is een online benchmarktool. Via een login kunnen geïnteresseerden de benchmarkgegevens raadplegen in tekst, tabellen en grafieken. Het is mogelijk daarbij te filteren op kantooromvang, regio en soort kantoor. De gegevens zijn anoniem.

Ook voor niet-deelnemers is de inlog in ‘Kantoorcijfers 2019’ beschikbaar. Leden die niet hebben deelgenomen, betalen
€ 112,50. Overige kantoren kunnen de inlog voor ‘Kantoorcijfers 2019’ bestellen voor € 150,-. Voor deelnemers is de inlog kosteloos. Meer informatie via info@noab.nl.

Inloggen 

Heeft u al inloggegevens ontvangen? Dan kunt u hier inloggen.

Of bekijk de andere voordelen van het NOAB-lidmaatschap.

Terug